BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pailhe Ariane
Tytuł
Gender Discrimination in Central Europe during the Systemic Transition
Źródło
The Economics of Transition, 2000, vol. 8, nr 2, s. 505 - 535.
Słowa kluczowe
Luka płacowa, Porównania międzynarodowe, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Płace
Wage gap, International comparisons, Equal rights for women and men, Wages
Kraj/Region
Węgry, Republika Czeska, Republika Słowacka, Polska
Hungary, Czech Republic, Slovak Republic, Poland
Abstrakt
Artykuł stawia sobie za cel pomiar zjawiska dyskryminacji płciowej w pierwszych latach transformacji na rynku pracy w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Polsce. Analizę oparto na danych zbieranych dla Social Stratification Syrvey in Eastern Europe w ramach projektu badawczego koordynowanego przez Institute for Research in Social Sciences przy Uniwersytecie Kalifornijskim. W badaniu wykorzystano metodę Oaxaca, której ideą jest założenie, że część różnicy w płacach kobiet i mężczyzn wynika z powodów wyjaśnionych a część z niewyjaśnionych (dyskryminacja). Według szacunków autora dyskryminacja wyjaśnia połowę luki między płacami mężczyzn i kobiet w badanych krajach. Jej poziom jest różny dla każdego z krajów: mniejszy na Węgrzech większy w Słowacji i w Polsce.

In this paper the author measure the extent of gender discrimination on Central European labour markets (Czech, Hungarian, Polish and Slovak) during the first years of transition. Using Oaxaca's method and Social Stratification Survey data for 1993, we estimate that discrimination explains about half of the wage gap. Gender discrimination is significantly weaker in Hungary and stronger in Slovakia and Poland, where a large part of discrimination is tied to segregation. More fundamentally, we try to determine the nature of this discrimination; we conclude that discrimination is mainly statistical (both group and individual), but also deliberate, and the labour market is partly inefficient.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0967-0750
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu