BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Basaj Maciej, Kotala Andrzej
Tytuł
Kapitał społeczny obszarów wiejskich Małopolski w ocenie drobnych przedsiębiorców
Social Capital of the Rural Areas of Małopolska in the Estimations of Small Rural Businessmen
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 4, s. 7-12, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Kapitał społeczny, Rozwój lokalny, Modernizacja obszarów wiejskich
Agriculture, Rural development, Social capital, Local development, Modernisation of the rural area
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W rozwoju wiejskich środowisk obok materialnych zasobów środowiska równie ważne są inne czynniki składające się na kapitał społeczny. Należą do nich: przedsiębiorczość mieszkańców, skłonność do samoorganizowania się i współdziałania, system więzi społecznych, wzajemne zaufanie, itp. Opierając się na opiniach przedsiębiorców na temat przychylności środowiska do podjętej przez nich inicjatywy podjęto próbę przybliżenia klimatu jaki tworzy się wokół wiejskiej przedsiębiorczości. (oryg. streszcz.)

In the article the authors presents opinions of people running their own firms on the subject of chosen elements which are the part of social capital in Malopolska Village. In support of rural businessmen 's opinion on the subject of favorable environment for their taken up economic initiative, the authors describes situation that is being created around rural enterprise. The authors pays attention to difficulties of finding proper employees, too. Another problem is the respondents ' membership to organizations and associations, which shows the inclination to common activity among the most creative inhabitants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berger B. (1994): Kultura przedsiębiorczości. Oficyna Literatów "Rój", Warszawa.
  2. Fukuyama F. (1997): Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa.
  3. Kaczor-Pańkow G. (1993): Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. [W:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej. IRWiR PAN, Warszawa.
  4. Kłodziński M. (2003): Kapitał społeczny polskiej wsi. Wieś i rolnictwo, nr 3(120). PAN IRWiR, Warszawa, s. 9-18.
  5. Robak E. (2002): Gotowość bezrobotnych do podjęcia pracy w świetle badań lokalnego rynku pracy. [W:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej. UMCS, Lublin.
  6. Wesołowski W. (1995): Procesy klasotwórcze w- teoretycznej perspektywie. [W:] Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Wydawnictwo PTS, UMCS, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu