BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Wojciech
Tytuł
Technologia jako czynnik walki konkurencyjnej na rynku usług bankowych
Technology as Competition Agent on the Bank Services Market.
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 195, s. 51-58, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy
Słowa kluczowe
Rynek usług bankowych, Konkurencja, Karty płatnicze, Pieniądz elektroniczny
Banking services market, Competition, Payment cards, Electronic money
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono rodzaje kart płatniczych, jako nowej usługi finansowej oferowanej przez banki. Przedstawiono zalety pieniądza elektronicznego i jego rozwój na świecie i w Polsce.

It is possible to notice competition beween banks on bank services market. Nowadays the most often used agent which strengthens competitive position of banks is the technology. Thans to technological progress banks can considerably make their offer wider but also improve and advance clients service. Electronical paing cards are one of the effects of using modern technology by banks. They progress especially in European Union and South-Eastern Asia. In Poland magnetics cards still dominate, however, also law regulations give the opportunity to emiting cards not only to banks but also to different financial enterprices. In connection to this even more intensive competitive fight for clients between banks as well as between electronical money institutions is possible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Janowicz R., Klepacz R. (2002), Pieniądz elektroniczny na świecie, "Zarządzanie i Finanse", Warszawa.
  2. Myczkowska A. (2003), Dominują wypłaty gotówkowe, "Rzeczpospolita" 11.08.2003.
  3. Sosnowski J. (1999), Systemy elektroniczne w marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Ustawa z 12.09.2002 o elektronicznych instrumentach płatniczych (2002), DzU nr 169, art. 55, 58-60.
  5. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych od 12 września 2003 roku (2002), DzU art. 45, nr 169, poz. 1385.
  6. Żółtowska D. (2003), Bankowe zastosowania kart płatniczych, "Bank", nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu