BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeleń Bogusław
Tytuł
Rozwój turystyki w euroregionie Bug
Tourism Development in the Euroregion Bug
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 4, s. 85-91, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Ekoturystyka, Rozwój regionalny, Atrakcyjność turystyczna, Euroregiony
Agrotourism, Ecotourism, Regional development, Touristic attractiveness, Euroregions
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Euroregion Bug
Euroregion Bug
Abstrakt
Wschodnie obszary Polski należą do najsłabszych gospodarczo regionów kraju. Powstały tu Euro-region Bug może stać się jednym z najciekawszych obszarów dla turystyki przyrodniczej i agroturystyki. W pracy przedstawiono możliwości i drogi rozwoju, a także formy ruchu turystycznego w tym regionie. (oryg. streszcz.)

The ERB area don 't own currently to the most popular tourist territory neither in Poland, nor in Ukraine and in Belarus. Development of much better and popular ekotourism in the world make that ERB can stand one of the most interesting areas for natural tourism even on international seal. The most trumps of this grand are many areas poorly populated and little changed for people activity, unusual resources vegetarians and animals world. In case popular go away off masses and passive tourism the chance for region is development of agrotouristic. This form of rest is more and more popular and good develop in polish part of ERB. It conductive to good keep in some regions and in traditional country cultural scenery. The home and foreign tourism should be one of basic economy development ERB and improvement economy situation of local community.To put on tourism is also chance on integration of this Euroregion.Promorion of tourism in significant degree can contribute to increase of authentic tourist activity between Poland, Ukraine and Belarus. Tourist this is a branch of economy in which if right conditionals be realized relatively, little degree to be bad for natural environment. At the same time the source of essential profits as well as on large seal of all ERB, and in local budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krakowiak A. (2002a): Agroturystyka w założeniach wspólnej polityki rolnej UE i zasady programowania. Inżynieria Środowiska, 3 (36), str. 417-425, Warszawa.
  2. Krakowiak A. (2002b): Standardy agroturystyczne krajów Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec i Austrii. Inżynieria Środowiska, 3, (36), str. 59-72, Warszawa.
  3. Rąkowski G. (1999): Koncepcja rozwoju turystyki w Euroregionie Bug. [W:] Norbertinum, str. 13-58, Lublin.
  4. Siekierski J. (2002): Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.
  5. Żmija J. (2000): Rozwój obszarów wiejskich Zamojszczyzny wobec integracji z Unią Europejską. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Zamość.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu