BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał-Malago' Monika (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w przekroju regionalnym NUTS II
Differentiation in Poland's Socio-economic Development Using a Regional NUTS II Classification
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 693, s. 43-55
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Gospodarka regionalna, Klasyfikacja NUTS, Metoda Z. Hellwiga, Metody statystyczne
Economic development of regions, Regional economy, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), Hellwig's method, Statistical methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku lat 70 Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) opracował Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (Nomenclature des Unites Territoriales pour des besoins Statistiques - NUTS). W artykule przeprowadzono analizę rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek typu NUTS II przy pomocy modelowej metody statystyczno-matematycznej opartej na rozwiązaniu opracowanym przez Z. Hellwiga.

The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) establishes a uniform categorisation of territorial units in European Union Member States. It is mostly utilised to serve the needs of EU structural policy. Based on NUTS, the structural funds of the European Union are allocated to regions recognised as peripheral or lagging in terms of socio-economic development. The goal of this article is to present the socio-economic development of Poland’s regions using a NUTS II classification. In the analysis, the author employs a model statistical and mathematical method for 2002. He uses a set of 66 indices divided into in 5 categories: social resources, economic potential, technical infrastructure, living conditions of the population, and environmental protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmyrek A.M., NUTS w Polsce, „Rozwój Regionalny” 2001, nr 7/8.
  2. Harańczyk A., Musiał M., Rola NUTS II w rozwoju regionalnym Polski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
  3. Harańczyk, A., Musiał M., Rola NUTS II w rozwoju regionalnym Polski, badania statutowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
  4. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny” 1968, nr 4.
  5. Mały rocznik statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2003.
  6. Michalski T., Metody taksonomiczne w badaniach konkurencyjności gospodarek, „Gospodarka narodowa” 1996, nr 3, s. 20.
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenkleatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (TS), Dz.U. nr 98, poz. 998.
  8. Ziobrowski Z., Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie, Kraków 1996.
  9. Żebrowska-Cielek J., NUTS – Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, PARR, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu