BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarz Jacek
Tytuł
Efektywność ekonomiczna jednostek organizacyjnych banku komercyjnego
Economic Effectiveness of Commercial Banks Organisational Units
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1998, R. 2, nr 3, s. 61-84
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Ocena działalności banku, Efektywność ekonomiczna, Analiza wskaźnikowa, Zarządzanie ryzykiem
Commercial banks, Assessment of banking performances, Economic efficiency, Ratio analysis, Risk management
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule na tle problematyki funkcjonowania banku komercyjnego i jego jednostek organizacyjnych poddano krytycznej ocenie przydatność stosowanych powszechnie wskaźników opisujących funkcjonowanie banku komercyjnego. Przeprowadzona analiza wykazała, iż kluczowym elementem rozumienia i zarządzania efektywnością ekonomiczną jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa bankowego jest zastosowana w nim technologia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Wykorzystanie metod zarządzania ryzykiem i pomiaru efektywności pozostaje w ścisłym związku ze sposobem strukturalnej organizacji banku i jego jednostek organizacyjnych. Istotne wydaje się zwłaszcza zdefiniowanie kryteriów, na podstawie których dana jednostka organizacyjna banku określana jest jako tzw. ośrodek kosztów lub ośrodek zysków. Przyjęta w przedsiębiorstwie bankowym struktura organizacyjna precyzuje i ogranicza zarazem możliwości generowania wyniku finansowego.

Owing to processes of consolidation and restructurization of the majority of banks, in the research, the problems connected with the issue of functioning and importance of organisational units of a bank acquired bigger importance. Main criterion of commercial banks effectiveness is - as in case of other enterprises- generated profit. In this aspect usefulness of commonly employed indicators describing functioning of a commercial bank was estimated. Conducted analysis indicates that a key element in understanding and managing economic effectiveness of organisational units of a commercial bank is its technology of managing different kind of risk. Employing methods of managing risk and measurement of effectiveness is in close relation with a way of structural organisation of a bank and its organisational units. Defining the criteria, according to which a given organisational unit is qualified as a centre of costs or a centre of profits, is especially important. Organisational structure accepted in a bank defines and by the same confines abilities to generate financial outcome. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-5237
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu