BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koleśnik Jan, Zaleska Małgorzata
Tytuł
Polskie a unijne prawo bankowe w zakresie norm nadzorczych-wybrane zagadnienia
Polish and European Banking Law in the Field of Supervisory Norms - Selected Issues
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 23, s. 55-62
Słowa kluczowe
Prawo bankowe, Nadzór bankowy, Stowarzyszenie Polski z WE, System prawny
Banking law, Bank supervision, Poland's Association with the EC, Legal system
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymaga podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia standardów europejskich w całym polskim systemie społeczno-ekonomicznym. Ważnym warunkiem integracji jest dostosowanie prawa krajowego do prawodawstwa wspólnotowego. Zmiany polskiego prawa bankowego powinny nie tylko zapewnić zbliżenie polskich norm do rozwiązań obowiązujących w prawie wspólnotowym, ale przede wszystkim stymulować harmonijny, korzystny dla polski rozwój gospodarczy.

Entering to EU by Poland require making an effort to put European standards in all Polish social and economical system. An important condition of integration is conforming of Polish law to EU law. Changes in Polish banking law should bring closer Polish norms to solutions valid in EU law and first of all stimulate harmonious, profitable for Poland economic development. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu