BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aluchna Maria
Tytuł
Teoria agencji jako fundament koncepcji nadzoru korporacyjnego
Theory of Agency as a Fundament of Conception of Corporation's Control
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 23, s. 65-97
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Teoria agencji, Organizacje non-profit, Fundusze zamknięte, Spółki typu partnership, Korporacje, Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie, Konflikty w przedsiębiorstwie
Corporate governance, Agency theory, Non-profit organisations, Closed investment funds, Company of partnership, Corporation, Cost control in the enterprise, Conflicts in organisation
Abstrakt
Teoria agencji analizuje formy organizacyjne przez pryzmat efektywności działania jej uczestników. Bada konflikty interesów wynikające z nierównomiernego rozkładu praw do roszczeń rezydualnych i stara się wypracować rozwiązania służące ich ograniczeniu. Przedstawiona w artykule teoria agencji stawia sobie za cel równoważenie interesów poszczególnych grup aby współpraca między nimi odbywała się po najniższym możliwym koszcie. Autorka dowodzi, iż współcześnie prawie każde działanie jest wynikiem współpracy, a istotą badań staje się zdefiniowanie najefektywniejszej formy organizacyjnej, w której ramach ta współpraca by się odbywała. Analizuje pojawiające się problemy poprzez pryzmat dwóch rodzajów konfliktów: między menedżerem a udziałowcem oraz między udziałowcem a pożyczkodawcą.

Theory of agency analyses organisational forms by efficiency of activity of their participants. Theory of agency presented in the article tries to balance interests of individual group and co-operation between them with low costs. The author proves that almost every action is a result of co-operation. an essence of research, however, becomes a definition of the most effective organisational form within the confines of that co-operation. The author also analyses problems by two kinds of conflicts such as between manager and shareholder and between shareholder and loaner. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu