BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mindur Maciej
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa w warunkach globalnej konkurencji
Small and Medium-Sized Enterprises in the Conditions of Global Competition
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 23, s. 142-153
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Gospodarka, Marketing globalny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Economic globalization, Enterprise competitiveness, Economy, Global marketing, Small business
Abstrakt
Globalizacja gospodarki rynkowej będąca procesem zacieśnienia powiązań międzynarodowych współpracujących podmiotów, stanowi wyzwanie dla Polski. Chodzi o umiejętność konkurowania na światowym rynku, opanowanym coraz bardziej przez wielkie międzynarodowe korporacje. W warunkach ostrej konkurencji najważniejszym czynnikiem istnienia i rozwoju MSP jest stawianie na pierwszym miejscu potencjalnych klientów wewnętrznych poprzez zapewnienie im towarów i usług najwyższej jakości, w odpowiedniej ilości i czasie oraz po jak najniższej cenie. Zdaniem autora typowym przykładem mogą być firmy amerykańskie i japońskie działające od dawna na konkurencyjnych rynkach o zasięgu międzynarodowym, a mimo to koncentrujące się w pierwszej kolejności na swoich rynkach wewnętrznych w walce o dominującą na nich pozycję. Dopiero po osiągnięciu takiego celu zaczynają poszukiwać źródeł zbytu na rynkach zagranicznych.

Globalization of market economy becomes a challenge for Poland. The author mentions about the ability of competition on world's market with huge international corporations. the author in the article also presents American and Japan firms that compete on international markets for a long time and which are first of all concentrated on their home market. Getting dominant position on home market is first aim. After that, firms started to look for sources of sales on international markets. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu