BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Anna, Janoś-Kresło Mirosława
Tytuł
Poziom świadomości konsumenckiej Polaków u progu XXI wieku
Level of Consumer's Awareness of Poles on the Verge of 21 century
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 23, s. 154-163
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Prawa konsumenta
Consumer protection, Consumer law
Abstrakt
Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad połowa dorosłych Polaków nie zna instytucji rządowych ani organizacji społecznych, które mają za zadanie chronić interesy konsumentów. Najniższy poziom wiedzy cechuje mężczyzn, osoby w wieku 15-19 lat lub 60 lat i powyżej, konsumentów o niskim poziomie wykształcenia, osoby niepracujące, niewykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz rolników. Mniejszą wiedzę w tym zakresie posiadają mieszkańcy regionów południowo-zachodniego i północno-wschodniego oraz osoby zamieszkujące wieś i mniejsze miasta. Zdaniem autorów powinna być nasilona działalność informacyjna mająca przybliżyć konsumentom instytucje i organizacje mające za zadanie ochronę ich interesów: cele, zakres działania, uprawnienia.

The author show results of research about the level of consumer's awareness of Poles on the verge of 21 century. According to the Authors informative activity should be intensify in order to present institutions and organisations that to protect their interests. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu