BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nazaruk Piotr
Tytuł
Stosowanie zasad corporate governance w polskich spółkach akcyjnych przez inwestorów z innych państw Unii Europejskiej
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2006, nr 12, s. 30-34, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kodeks spółek handlowych, Spółki akcyjne, Ład korporacyjny
Code of Commercial Companies, Joint stock companies, Corporate governance
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autor wyjaśnia, że kodeksy corporate governance mają dualny charakter. Stanowią one zbiór norm skierowanych do różnych podmiotów, które to normy nakazują lub zakazują określonych zachowań. Z drugiej strony zawierają kryteria oceny określonych zapisów umów i innych dokumentów organizacyjnych spółek, co do tego, czy zabezpieczają one odpowiednio „dobre praktyki" władztwa korporacyjnego. Poszczególne zasady corporate governance można traktować jako propozycje fakultatywnych postanowień statutów w spółkach kapitałowych, wszędzie tam, gdzie nie narusza to postanowień kodeksu spółek handlowych (k.s.h.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. De Bruycker, EC Company Law - The European v. The European Economic Interest Grouping and the Harmonization of the National Company Law, Georgia Journal of International and Comparative Law 1991, vol. 21, nr 2, s. 199 i nast.
 2. I. Hykawy [w:] Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki w rozumieniu art. 43 TWE [w:] Prawo wspólnot europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze, red. M. Safjan przy współpracy I. Hykawy, Warszawa 2002, s. 468-470.
 3. J. Kruczalak-Jankowska [w:] Wolność gospodarcza, red. Z. Brodecki, Warszawa 2003, s. 166.
 4. E. J. Krześniak, Ryzyko ponoszenia odpowiedzialności w związku ze złożonym oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego bądź brakiem takiego oświadczenia na tle przepisów kodeksu spółek handlowych. Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006, s. 95.
 5. A. Mikosz, Porównanie i ocena polskich projektów kodeksów "corporate governance", Warszawa 2002, s. 6 i nast.
 6. P. Nazaruk, Umowne kształtowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Unii Europejskiej, Gdańsk 2005 (manuskrypt rozprawy doktorskiej), s. 40-41.
 7. P. Nazaruk, Wpływ zasad corporate governance na kompetencje rad nadzorczych spółek akcyjnych w krajach Unii Europejskiej [w:] Z. Brodecki, Z. Radwański, A. Szumański..., Księga Jubileuszowa dla Profesora Jerzego Młynarczyka, Gdańsk 2005, s. 165.
 8. K. Oplustil, Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek - orzecznictwo ETS i planowane działania prawodawcze, PPH, nr 5/2004, s. 7.
 9. K. Oplustil. Nieoceniona rola biegłego rewidenta, "Rzeczpospolita" z 20.12.2002 r. Plan Działań..., s. 15 i nast.
 10. S. Sołtysiński [w:] Kodeks handlowy. Komentarz, tom I, Warszawa 1994, s. 76 i nast.
 11. A. Szumański, Spółka Europejska, KPP, z. 2/1997 r., s. 249-272.
 12. A. Szumański, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD (corporate governance), PPH, nr 1/2003, s. l i nast.
 13. M. Wacławik, Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 r. Pozaustawowa regulacja zagadnień corporate governance a odpowiedzialność za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, TPP, nr 4/ 2002 s. 33.
 14. M. Wiktorowicz, Dobre praktyki w spółkach, "Prawo Spółek" nr 10/2003, s. 20-22.
 15. www.gpw.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu