BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Pietruszka-Ortyl Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Struktura zasobów ludzkich organizacji opartej na wiedzy
Źródło
Problemy Jakości, 2006, nr 12, s. 15-19, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zasoby rynku pracy, Zasoby niematerialne, Organizacje oparte na wiedzy, Kapitał ludzki, Organizacja i zarządzanie
Enterprise management, Labour market resources, Intangible assets, Knowledge-based organisations, Human capital, Organisation and management
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Płaszczyzny i zakresy zarządzania wiedzą w organizacji opartej na wiedzy, [2] Model przedsiębiorstwa koniczyny w ujęciu C. Handy. [3] Struktura zasobów ludzkich w organizacji przyszłości w propozycji L. Edvinsson i M.S. Malone, [4] Subpolacje pracowników organizacji opartych na wiedzy. Zawiera tabelę: [1] Ewolucja struktury zatrudnienia
Abstrakt
Nadrzędnym wyzwaniem dla zarządzających organizacjami XXI wieku jest ujawnienie posiadanych przez ludzi pracujących dla organizacji opartych na wiedzy składowych ich osobistego kapitału intelektualnego, który organizacja mogłaby wykorzystać w procesie swojego rozwoju i tworzenia wartości. Tymczasem obecnie firmy świadome znaczenia wiedzy prowadzą pogoń za pracownikami wiedzy w swoim otoczeniu. Artykuł rozpatruje rozwiązania i problemy pojawiające się przy tworzeniu organizacji opartej na wiedzy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. . Antczak Z. [2004], Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Anty-kwa, Warszawa - Kluczbork.
 2. . Bal-Woźniak T. [2005], Kapitał intelektualny i kierunki wspomagania jego rozwoju, [w:] Intellect 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 25-27 XI2005, pod redakcją E. Skrzypek, Tom l, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 3. . Edvinsson L., Malone M.S. [2001], Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 4. . Evans P., Pucik V., Barsoux J. [2002], The Global Challenge Framework for International Human Resource Management, McGraw-Hill, London.
 5. . Grudzewski W. M., Hejduk I. K. [2004], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 6. . Handy C. [1998], Wiek przezwyciężonego rozumu, Wydawnictwo Wig Press, Warszawa 1998.
 7. . Lisiecka K. [2004], Kompetencje personelu kluczowym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej firmy, [w:] Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 26-28 XI 2004, pod redakcją E. Skrzypek, Tom l, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 8. . Maciąg J. [2003], Rola kompetencji pracowników w kreowaniu wartości firmy, [w:] Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 28-30 XI2003, pod redakcją E. Skrzypek, Tom l, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 9. . Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. . Milczyńska-Kowalska M., Partycki S., Pracownicy wiedzy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, pod redakcją E. Skrzypek, Tom l, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 11. . Morawski M. [2002], Identyfikacja metod zarządzania pracownikami wiedzy, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, praca zbiorowa pod redakcją W. Cieślińskiego, Tom II, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 12. . Morawski M. [2005], Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie, [w] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. K. Pere-chudy, PWN, Warszawa.
 13. . Perechuda K. [2005a], Systemy CRM oparte na zarządzaniu wiedzą, [w] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, PWN, Warszawa.
 14. . Perechuda K. [2005b], Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu