BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwiec Paweł
Tytuł
Konflikt w zarządzaniu
Conflict in Management
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 11, s. 14-22
Słowa kluczowe
Konflikty w przedsiębiorstwie, Rozwiązywanie konfliktów, Teoria konfliktów, Zarządzanie konfliktami, Konflikty pracownicze, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Conflicts in organisation, Solving conflicts, Conflict theory, Conflict management, Employees conflicts, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Konflikt jest i będzie trwałym elementem środowiska współczesnych organizacji. Wielu praktyków zarządzania podejmuje próby wykorzystania konfliktu do osiągania zakładanych celów oraz przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. W artykule omówiono kwestie dotyczące: stylów i strategii radzenia sobie z konfliktami, roli osób trzecich w rozwiązywaniu konfliktów, czynników wpływających na wybór określonego stylu zarządzania konfliktami.(abstrakt oryginalny)

A conflict has been and will be a persistent component of modern organizations' environment. Many management practitioners have attempted to use conflict to achieve their targets or to counteract its negative consequences. The article deals with the issues of conflict management styles and strategies, roles of a third party in conflict management, as well as determinants of a choice of a specific conflict management style. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur M. M., Share Price Reactions to Work-Family Initiatives: An Institutional Perspective “Academy of Management Journal”, 46 (4), 2003, s. 498.
 2. Blancero D., Dyer L., Due Process for Non-Union Employees: The Influence of System Characteristics on Fairness Perceptions, “Human Resource Management”, 3 (3), 1996, s. 18.
 3. Blum M.W., Wall J.A., HRM: Managing Conflicts in the Firm, “Business Horizons”, 40 (3), 1997, s. 85.
 4. Brewer N., Weber N., Gender, Role, Organizational Status, and Conflict Management Styles, “International Journal of Conflict Management”, 13 91), 2002, s. 79.
 5. Carroll, Ethical Challenges for Business in the New Millenium: Corporate Social Responsibility and Models of Management Morality, Business Ethics Quaterly”, 10 (1), 2000, s. 35-38.
 6. Caudron S., Keeping Team Conflict Alive, “Training& Development”, 52 (9), 1998, s. 48.
 7. Clancy M., Tata J., A Global Perspective on Balancing Work and Family, “International Journal of Management”, 22(2), 2005, S. 234.
 8. Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów do spraw personalnych, „Oficyna Ekonomiczna”, Kraków 2005, s. 16.
 9. Conlon D.E., Sullivan D.P., Examining the Actions of Organizations in Conflict: Evidence from the Delaware Court of Chancery, “Academy of Management Journal”, 43 (3), 1999, s. 319.
 10. Crane A., Driver C., Kaler J., Parker M., Parkinson J., Stakeholder Democracy: Towards a Multi-Disciplinary View, „Business Ethics: A European Review“, 14 (1), 2005, s. 68.
 11. Dowhań A., Sadowska M., Sposoby zachowania się w sytuacjach konfliktowych, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3, 1996, s. 49.
 12. Elangovan A. R. Managerial Third-Party Dispute Intervention: A Prescriptive Model for Strategy Selection, “Academy of Management Review”, 20 (4), 1995, s. 815.
 13. Gray M., Tudball J., Family-Friendly Work Practices: Differences within and between Workplaces, “The Journal of Industrial Relations”, 45 (3), 2003, s. 269.
 14. Jehn K. A., A Multimethod Examination of the Benefits and Detriments of Intragroup Conflict, „Administrative Science Quaterly”, 40 (2), 1995, s. 156.
 15. Hatch M. J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 301.
 16. Kozan M. K., Ergin C., The Influence of intra-Cultural Value Differences on Conflict Management Practices, „International Journal of Conflict management”, 10 (3), 1999, s. 262.
 17. Kruse A., Third-Party Roles in Conflict Management, “Training&Development”, 49 (5), 1995, s. 74.
 18. Luthans F., Rosenkrantz S.A., Hennessay H.W., What do Successful Managers Really Do? An Observation Study of Managerial Activities, “Journal of Applied Behavioral Science”, 21 (3), 1985, s. 256.
 19. Major V.S>, Klein K.J., Ehrhart M.G., Work Time, Work Interference with Family, and Employee Well-Being, “Academy of Management Proceedings”, 2000, HR, D1.
 20. Meyer J.P., Gemmel J.M., Irving P.G., Evaluating the Management of Interpersonal Conflict in Organizations: A Factor – Analytic Study of Outcome Criteria, “Canadian Journal of Administrative Sciences”, 14 (1), 1997, s. 3.
 21. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 179.
 22. Morril C., The Customs of conflict Management among Corporate Executives, „American Anthropologist”, 93 (4), 1991, s. 871.
 23. Morris M.W., K.Y. Williams, K. Leung i in., Conflict Management Style: Accounting for Cross-national Differences, “Journal of International Journal of Conflict Management”, 10 (3), 1999, s. 262.
 24. Nugent P.S., Managing Conflict: Third-Party Interventions for Managers, „Academy of Management Executive”, 15 (1), 2002, s. 142-143.
 25. Perry-Smith J.E., Blum T. C., Work-Family Human resource Bundles and Perceived Organizational Performance, “ Academy of Management Journal”, 43 (6), 2000, s. 1107.
 26. Rahim M. A., Towards a Theory of Managing Organizational Conflict, „International Journal of Conflict Management”, 13 (3), 2002, s. 207.
 27. Rahim M. A., A measure of Styles of Handling Interpersonal Conflict, „Academy of Management Journal“, 26 (2), 1983, s. 368-369.
 28. Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 43-44.
 29. Terelak J.F., Psychologia organizacji I zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s. 33.
 30. Thomas K.W., Conflict and Negotiation Processes in Organizations, [w:] Handbook of Industrial and Organizational Psychology, pod. Red. M.D. Dunnette, L.M. Hough, Consulting Psychologists Press, Palo Alto 1992, s. 141-142.
 31. Thomas K.W., Schmidt W.H., A Survey of Managerial Interests with Respect to Conflict, „Academy of Management Journal”, 19 (2), 1976, s. 315.
 32. Thomas K.W., Jamieson D.W., Moore R.K., Conflict and Collaboration: Some Concluding Observations, “California Management Review”, 21 (2), 1978, s. 92.
 33. Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 177.
 34. Vinten G., Shareholder versus Stakeholder – Is there a Governance Dilemma?, “Corporate Governance: An International Review”, 9 (1), 2001, s. 37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu