BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szerenos Anna, Sobczak Dariusz
Tytuł
Rola ośrodków naukowych w regionalnym systemie innowacji
The role of research institutions in regional innovation system
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 11, s. 23-32, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacje w produkcji, Innowacyjność przedsiębiorstw, Szkolnictwo wyższe, Ośrodki naukowo-badawcze, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Innovations, Innovations in production, Enterprise innovation, Higher education, Research centres, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rolę uczelni wyższych w regionalnym systemie innowacji, na przykładzie Politechniki Warszawskiej. Artykuł zawiera wyniki badań dotyczących współpracy PW z przedsiębiorstwami high-tech na Mazowszu; omawia również zaangażowanie uczelni w budowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. (abstrakt oryginalny)

The author discusses the role of universities in regional innovation systems, based on an example the Warsaw University of Technology (PW). The article includes the results of research concerning cooperation between the PW and high-tech enterprises from the Mazovian region. University engagement in building Regional Innovation Strategy for Mazowsze is described in the paper as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chabbel R., Characteristics of Innovation: Policies, Namely for SMEs, “Science, Technology, Industry" 1995, no 16.
 2. Ciborowski R.W., Grabowiecki J., Innowacyjność a konkurencyjność polskiej gospodarki w procesie integracji z Unią Europejską, [w:] Bossak J., Bieńkowski W. (red.), Konkurencyjność gospodarki polskiej w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2000.
 3. Geenhuizen M. von, Nijkamp P., Technology transfer: How to Remove Obstacles in Advan cing Employment Growth, [w:] Production of Knowledge and The Dignity of Science, EUROREG, Warszawa 1996. 4. Grudzewski W.M., Polska w międzynarodowym transferze techniki i technologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 4. Gulda K., Pre-inkubacja ~jak wyjść z uczelni na rynek, „Innowacje", nr 16/2002.
 5. Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji. Raport uzupełniający, Zespół Za- daniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa, czerwiec 1997.
 6. Janasz W., Leśkiewicz I., Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 7. Lundvall B.A., National System of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Frances Pinter, London 1992.
 8. Malecki J., Technology and economic development: the dynamics of local, regional and national change, London Group UK Ltd., London 1991.
 9. National Innovation Systems, OECD, Paris 1997.
 10. ll. Novikova, To the problem of Creativity in Business and Education, [w:] Creativity in Business end Education. Conference Proceedings, Zakopane '99, Łódź 2000.
 11. Okoń-Horodyńska E., Narodowy System Innowacji w Polsce, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1998.
 12. 0środki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP- Raport2001, Łódź-Poznań 2001.
 13. Poznańska P., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 14. Szerenos A., Badanie uwarunkowań powstawania i rozwoju klastrów wysokotechnologicznych w woj. mazowieckim (praca doktorska), Wydział Inżynierii Produkcji PW, Warszawa 2005.
 15. Wnuk-Lipińska E., Innowacyjność a konserwatyzm. Uczelnie polskie w procesie przemian społecznych, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
 16. Zieliński J., Paczuski M., List do redakcji: Współpraca Politechniki Warszawskiej w Płocku z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., ,,Przemysł Chemiczny", miesięcznik naukowo-techniczny założony w 1917 r. Organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, nr 1/2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu