BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapłata Sławomir
Tytuł
ISO 9001:2000 a czynniki wewnętrzne w zarządzaniu jakością
Źródło
Problemy Jakości, 2006, nr 12, s. 30-34, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Normy ISO 9001, System zarządzania jakością
Quality management, ISO 9001, Quality management systems
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Badania dotyczące czynników wewnętrznych w zarządzaniu jakością w literaturze angielskojęzycznej XX wieku, [2] Badania dotyczące czynników wewnętrznych w zarządzaniu jakością przedstawione w literaturze angielskojęzycznej XXI wieku, [3] Badania dotyczące czynników wewnętrznych w zarządzaniu jakością na próbie firm z certyfikowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001:2000, [4] Wewnętrzne czynniki zarządzania jakością a ISO 9001:2000
Abstrakt
W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza pozycji literaturowych przedstawiających badania dotyczące czynników wewnętrznych w zarządzaniu jakością. Wskazuje ona na ogólną listę czynników z zaznaczeniem, że różne może być ich oddziaływanie w pojedynczych organizacjach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahire S.L., O'Shaughnessy, The role of top management in quality management: an empirical analysis of the auto parts industry, International Journal of Quality Science, 3(1)1998, s. 5-37.
 2. Antony J., Leong K., Knowles G., Critical success factors of TQM implementation in Hong Kong industries, International Journal of Quality & Reliability Management, 19(5)2002, s. 551-566.
 3. Badri M.A., Davis D, Davis D, A study of measuring the critical factors of quality management, International Journal of Quality & Reliability Management, 12(2)1995, s. 36-53.
 4. Baruk A.I., Rola pracownika we współczesnym przedsiębiorstwie, Problemy Jakości, 3/2005, s. 16-20.
 5. Black S.A., Porter L.J., Identification of the critical factors of TQM, Decision Sciences, 27(1)1996, s. 1-21.
 6. Claver E., Tari J.J., Levels of quality management in certified firms, TQM & Business Excellence, 14(9)2003, s. 981-998.
 7. Claver E., Tari J.J., Molina J.F., Critical factors and results of quality management: an empirical study, Total Quality Management, 14(1)2003, s. 91-118.
 8. Dayton N.A, Total quality management critical success factors, a comparison: The UK versus the USA, Total Quality Management, 12(3)2001, s. 293-298.
 9. Dilber M., Bayyurt N., Zaim S., Tarim M., Critical factors of total quality management and its effect on performance in health care industry: a Turkish experience, Problems and Perspectives in Management, 4/2005, s. 220-234.
 10. Flynn B.B., Schroeder R.G., Sakakibara S., A framework for quality management research and an associated measurement instrument, Journal of Operations Management, 11/1994, s. 339-366.
 11. [II] Gosen J., Babbar S., Prasad S., Quality and developing countries: the role of international and organizational factors, International Journal of Quality & Reliability Management, 22(5)2005, s. 452-464.
 12. Grandzol J.R., Gershon M, A survey instrument for standardizing TQM modeling research, International Journal of Quality Science, nr 3/1998, s. 80-105.
 13. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 182-185.
 14. Grudowski P., Czynniki wspierające oraz bariery przy wdrażaniu systemów jakości w małych organizacjach cz. I, Problemy Jakości nr 4/2006, s. 40-44.
 15. Grudowski P., Czynniki wspierające oraz bariery przy wdrażaniu systemów jakości w małych organizacjach cz. II, Problemy Jakości nr 5/2006, s. 34-39.
 16. Joseph I.N., Rajendran C, Kamalanabhan T.J., Ań instrument for measuring total quality management implementation in manufacturing-based business units in India, International Journals of Production Research, 37(10)1999, s. 2201-2215.
 17. Kocot O., Rola najwyższego kierownictwa w podnoszeniu jakości pracy w urzędzie administracji samorządowej, Problemy Jakości, 12/2003, s. 18-29.
 18. Ligarski M. J., Koczaj K., Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom, Problemy Jakości, nr 11/2004, s. 29.
 19. Mahadevapp B., Kotreshwar G., Quality management practices in Indian ISO 9000 certified companies: an empirical evaluation, Total Quality Management, 15(3)2004, s. 295-305.
 20. Mann R., Kehoe D., Factors affecting the implementation and success of TQM, International Journal of Quality & Reliability Management, 12(1)1995, s. 11-13.
 21. Martinez-Lorente A.R., Gallego-Rodriguez A., Dale E.G., , Total quality management and company characteristics: an examination, Quality Management Journal, 5(4) 1998, pp. 59-71.
 22. Merino-Diaz de Cerio J., Factors relating to the adoption of quality management practices: an analysis for Spanish manufacturing firms, Total Quality Management, 14(1)2003, s. 25-44.
 23. Montes JL., Jover A.V., Fernandez L.M.J., Factors affecting the relationship between total quality management and organizational performance, International Journal of Quality & Reliability Management, 20(3)2003, s. 188-208.
 24. Paulsen-Gjerde K.A., Slotnick S.A., Quality and reputation: the effects of external and internal factors over time, International Journal of Production Economics, 89/2004. s. 1-20.
 25. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Metody taksonomiczne i analizy czynnikowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977, s. 51.
 26. Podgórski D., Zaangażowanie pracowników - brakujący element wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, Problemy Jakości, 8/2005, s. 8-15.
 27. Porter L.J, Parker A.J., Total quality management -the critical success factors, Total Quality Management, 4(1)1993, s. 13-22.
 28. Quazi H.A., Jemangin J., Kit L.W., Kian C.L., Critical factors in quality management and guidelines for self-assessment: the case of Singapore, Total Quality Management, 9(1)1998, s. 35-55.
 29. Saraph J.V., Benson P.G., Schroeder R.G., An instrument for measuring the critical factors of quality management, Decision Sciences, 20(4)1989, s. 810-829.
 30. Siciński M., Czynnik ludzki a przedsiębiorstwo jako organizacja (samo)ucząca się, Problemy Jakości, 10/2003, s. 18-29.
 31. Silą I., Ebrahimpour M., Examination and comparison of the critical factors of total quality management (TQM) across countries, International Journal of Production Research, 41(2)2003, s. 235-268.
 32. Sureshchandar G.S, Rajendran C., Anantharaman R.N., The relationship between management's perception of total quality service and customer perceptions of service quality, Total Quality Management, 13(1)2002, s. 69-88.
 33. Sureshchandar G.S, Rajendran C., Anantharaman R.N., The influence of total quality service age on quality and operational performance, TQM & Business Excellence, 14(9)2003, s. 1033-1052.
 34. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego PWN, Tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 327.
 35. Tamimi N., An empirical investigation of critical TQM factors using exploratory factor analysis, International Journal of Production Research, 33(11)1995, s. 3041-3051.
 36. Zapłata S., Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw w województwie Wielkopolskim, w: Łańcucki J. (red.), Efektywność systemów zarządzania, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Poznań 2004, s. 57-69.
 37. Zapłata S., Przydatność systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w działalności gospodarczej, w: I. Hejduk, L. Ciborowski (red.), Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2005, s. 317-327.
 38. Zeith G., Johannesson R., Ritchie J.E. Jr., An employee survey measuring Total Quality Management practices and culture. Development and validation, Group & Organization Management, 22(4)1997, s. 414-444.
 39. Zielenkiewicz J, Rola szkoleń w procesie wdrażania SZJ zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000, Problemy Jakości, 7/2003, s. 18-20.
 40. Żebrowska E., Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością, Problemy Jakości, 9/2004, s. 23-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu