BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smejda Anna
Tytuł
Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności
Application of the fuzzy set theory to assessment of the entity's ability to continue as a going concern
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 7, s. 60-70, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Upadłość przedsiębiorstwa, Ocena kondycji przedsiębiorstwa, Prognozowanie ostrzegawcze, Niepewność, Zbiory rozmyte
Business activity, Enterprise bankruptcy, Assessment of the condition enterprise, Warning forecasting, Uncertainty, Fuzzy sets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania teorii zbiorów rozmytych do oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Brak wyraźnego rozgraniczenia między sytuacją, kiedy dany czynnik ryzyka nie sygnalizuje jeszcze zagrożenia utratą zdolności do kontynuacji działalności a sytuacją wskazującą na takie zagrożenie oznacza konieczność dokonywania oceny w warunkach niepewności związanej z brakiem precyzji informacji.

This article presents a fuzzy model of assessment of the entity's ability to continue as a going concern. The assessment is made by auditors under conditions of ambiguous and imprecise information, and is therefore well suited to the fuzzy set approach which is entirely different from a probabilistic approach based on two-value logic. The basic going concern issues have been presented as well as elements of the fuzzy set theory. Variables of the proposed fuzzy model are expressed in terms of linguistic variables. If-then fuzzy rules of inference are developed to describe the interdependence among variables. To illustrate the process of inference a numeric example is given. The article discusses possible extension of the presented model. The final part provides conclusions and general suggestions for future research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy,"The Journal of Finance", Vol. 23, September, s. 589-609.
 2. Altman E.I. (1983), Corporate Distress: a Complete Guide to Predicting, Auditing and Dealing with Bankruptcy, John Wiley & Sons, New York.
 3. Asare S.K. (1992), The Auditor's Going Concern Decision: Interaction of Task Variables and the Sequential Processing of Evidence, "The Accounting Review", Vol. 67, No. 2, s. 379-393.
 4. Beaver W.H. (1966), Financial Ratios as Predictors of Failure, "Journal of Accounting Research", Vol. 4, No. 3, Supplement, s. 71-111.
 5. Becker C.L., Defond M.L., Jiambalvo J., Subramanyam K.R. (1998), The Effect of Audit Quality on Earnings Management, "Contemporary Accounting Research", Vol. 15, No. 1, s. 1-24.
 6. Boritz J.E. (1991), The "Going Concern" Assumption: Accounting and Auditing Implications, "Research Report", CICA, Toronto.
 7. Chow C.W., McNamee A.H., Plumlee R.D. (1987), Practitioner's Perceptions of Audit Research, "Auditing: A Journal of Practice and Theory", Vol. 6, Spring, s. 123-133.
 8. Czogała E., Pedrycz W. (1985), Elementy i metody teorii zbiorów rozmytych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Driankov D., Hellendorn H., Reinfrank M. (1996), An Introduction to Fuzzy Control, Springer - Verlag, Berlin.
 10. Ellingsen J., Pany K., Fagan P. (1989), SAS no. 59: How to evaluate going concern, "Journal of Accountancy", Vol. 167, January, s. 24-30.
 11. Guy D.M., Carmichael D.R., Lach L.A. (2005), Practitioner's Guide to GAAS 2005, John Wiley & Sons Inc., New York.
 12. Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość", nr 5, s. 306-310.
 13. Johnson W. B. (1983), "Representativeness" in Judgmental Predictions of Corporate Bankruptcy, "The Accounting Review", Vol. 58, No. 1, s. 78-97.
 14. Kacprzyk J. (1986), Zbiory rozmyte w analizie systemowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Klir G.J., Yuan B. (1995), Fuzzy Sets and Fuzzy Logic Theory and Applications, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 16. La Salle R.E., Anandarajan A., Miller A. F. (1996), Going Concern Uncertainties: Disclaimer of Opinion versus Unqualified Opinion with Modified Wording, "Auditing: A Journal of Practice and Theory", Vol. 15, Fall, s. 29-48.
 17. Lee H.M. (1996), Applying Fuzzy Set Theory to Evaluate the Rate of Aggregative Risk in Software Development, "Fuzzy Sets and Systems", Vol. 79, s. 323- 336.
 18. Lenard M.J., Alam P., Booth D., Madey G. (2001), Decision - Making Capabilities of a Hybrid System Applied to the Auditor's Going - Concern Assessment, "International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management", Vol. 10, s. 1- 24.
 19. IFAC (2005), Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej; 2005, tłumaczenie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
 20. IASB (2004), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 2004), tłumaczenie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 21. Mutchler J.F. (1984), Auditors' Perceptions of the Going - Concern Opinion Decision, "Auditing: A Journal of Practice and Theory", Vol. 3, Spring, s. 17-30.
 22. Mutchler J.F., Hopwood W., McKeown J. (1997), The Influence of Contrary Information and Mitigating Factors on Audit Opinion Decisions on Bankrupt Companies, "Journal of Accounting Research", Vol. 35, No. 2, s. 295- 310.
 23. Ohlson J.A. (1980), Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy, "Journal of Accounting Research", Vol. 18, No. 1, s. 109-131.
 24. Peters J. (1990), A Cognitive Computational Model of Risk Hypothesis Generation, "Journal of Accounting Research", Vol. 28, No. 3, Supplement, s. 83-109.
 25. Platt H. (1989), The Determinants of Interindustry Failure, "Journal of Economics and Business", Vol. 41, s. 107-126.
 26. Sawicki K. (2002), Kontynuacja działalności a opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym, "Rachunkowość", dodatek "Audytor", nr 11, s. 3-9.
 27. Shafer G. (1976), Mathematical Theory of Evidence, Princeton University Press, Princeton.
 28. Spiceland J.D., Garzon M. H., George C. R. (1995), Going - Concern Audit Decision Outcomes: a Fuzzy Set Approach w: P. H. Siegel, A. de Korvin, K. Omer (red.), Applications of Fuzzy Sets and the Theory of Evidence to Accounting, "Studies in Managerial and Financial Accounting", Vol. 3, JAI Press Inc, Greenwich.
 29. Vaserhelyi M.A., Kogan A. (red.) (1998), Artificial Intelligence in Accounting and Auditing: Towards New Paradigms, Vol. 4, Markus Wiener Publishers, Princeton.
 30. Wood D., Piesse J. (1987), The Information Value of MDA Based Financial Indicators, "Journal of Business Finance and Accounting", Vol. 14, No. 1, s. 27-38.
 31. Zadeh L.A. (1965), Fuzzy Sets, "Information and Control", Vol. 8, s. 338-353.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu