BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk-Hugiet Ewa
Tytuł
Zasoby wiedzy w procesie zmian
Resources and Capabilities in Changes Processes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 160-166, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Słowa kluczowe
Zasoby niematerialne, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie w procesie zmian, Zmiany organizacyjne, Otoczenie organizacji
Intangible assets, Knowledge management, Management under change process, Organisational change, Organisation environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwych działań w zakresie zasobów niematerialnych oraz w zakresie kompetencji, czyli umiejętności wykorzystania zasobów w zależności od przyjętych i realizowanych założeń co do istoty relacji między organizacją a otoczeniem, a w konsekwencji wyznawanego i realizowanego modelu zmian. Przyjęta optyka zmian determinuje proces zarządzania wiedzą. Autorka skupia uwagę na zasobach wiedzy.

Presented paper concern on some potential activities in area of resources and capabilities depending on changes options especially strategic changes. Main interest is concern on Knowledge Resources as a primary resources. There are presented four models of changes: evolutionary, life cycle, dialectic and teleological. As a result it can be assumed that evolutionary and life cycle models don't guarantee important change in sense of quality. So, it can be assumed that important thing is dynamic point of view for changes processes (teleological and dialectical) rather than others and in consequences creative resources and capabilities shaping and also explorations processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cyfert S. (2005), Strategiczna odnowa organizacji - proces wymuszonego doskonalenia organizacji, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, AE, Kraków.
  2. Dąbrowski J. (2002/2003), Zmiany strategiczne w teorii i praktyce zarządzania, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  3. Garud R., Van de Ven A.H. (2002), Strategic Change Processes, [w:] Handbook of Strategy and Management, red. A. Pettigrew, H. Thomas, R. Whittington, Sage Publication, London.
  4. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (2003), Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji " , nr 7-8.
  5. Pettigrew A., Thomas H., Whittington R. (2002), Handbook of Strategy and Management, Sage Publications, London.
  6. Senge P. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  7. Stańczyk-Hugiet E. (2004), Organizacja ucząca się - perspektywa strategiczna, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, AE, Wrocław.
  8. Stańczyk-Hugiet E. (2004a), O istocie strategii wiedzy, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
  9. Stańczyk-Hugiet E. (2004b), Specjalizacja czy dywersyfikacja. Kontekst wiedzy, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1032, AE, Wrocław.
  10. Van de Ven A.H., Poole M.S. (1995), Explaining Development and Change in Organizations, "Academy of Management Review" , nr 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu