BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Monitoring jako narzędzie diagnozy i oceny rozwoju przedsiębiorstwa
Monitoring as Instrument of Diagnosis and Evaluation of Development Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 192-200, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Monitoring w przedsiębiorstwie, Monitoring finansowy, Rozwój przedsiębiorstwa
Enterprise management, Workplace monitoring, Financial monitoring, Enterprise development
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono pojęcie i zadania monitoringu oraz scharakteryzowano etapy projektowania systemu monitoringu w przedsiębiorstwie. Przedstawiono zakres zastosowania monitoringu oraz jego obszary i narzędzia w nich wykorzystywane.

The paper contains the review of interpretation idea monitoring and functions and tasks, which should attend monitoring in the enterprise. The paper describes also specific characters of monitoring as instrument helping in the function diagnosis and evaluation different domains of enterprise. Monitoring is helpful in the identification opportunities and threats existing in environment. The paper comprises synthetic presentation of selected domains and areas of application monitoring in the enterprise and methods, which him help. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), (2003), Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków.
 2. Gołuchowski J. (1997), Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych, Prace Naukowe AE, Katowice.
 3. Hejduk K. (1998), Koncepcja systemu monitoring finansowego przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 11.
 4. Hejduk K. (2000), Systemy monitoringu i kontrolingu w przedsiębiorstwie przyszłości, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 5. Jelonek D. (1996), Rola systemu monitorowania kierownictwa w organizacji, [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Rozwój badań, red. H. Sroka, S. Stanek, AE, Katowice.
 6. Kaleta A. (2003), Warunki skutecznego wdrażania strategii, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania PAM Center, Łódź.
 7. Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów, Placet, Warszawa.
 8. Leszczyński Z. (2002), Monitoring finansowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa, nr 23.
 9. Mikołajczyk Z. (1995), Monitoring w procesach zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, [w:] Monitoring przedsiębiorstw handlowych, Zeszyty Naukowe AE nr 235, Poznań.
 10. Mońka J. (1999), Monitoring. System pozyskania informacji i kontroli, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 834, AE, Wrocław.
 11. Penc J. (1998), Zarządzanie dla przyszłości, PSB, Kraków.
 12. Pyka J. (1995), Monitoring jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej nr 40, Opole.
 13. Stabryła A. (2002), Proces implementacji i kontroli w zarządzaniu strategicznym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 603, Kraków.
 14. Strużycki M. (red.), (2002a), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa.
 15. Strużycki M. (red.), (2002b), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu