BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Agnieszka, Kral Zygmunt, Zabłocka-Kluczka Anna
Tytuł
O błędach i racjach w kontrolingu
About Mistakes and Points in Controlling
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 208-216, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Słowa kluczowe
Controlling, Funkcje controllingu, Procesowe podejście do zarządzania
Controlling, Controlling function, Process-oriented approach
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule odniesiono się do tych podstawowych zagadnień kontrolingu, które, zdaniem autorów, budzą najczęściej kontrowersje. Rozważania dotyczą w szczególności pojmowania i koncepcji kontrolingu, jego obszarów odniesienia i funkcji oraz podejścia procesowego w kontrolingu.

Comprehension and concept of controlling were considered. Differences between controlling components and functions were characterized. Their interpretation was also presented. Process orientation of controlling was pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J.D. (1996), Metody skutecznego zarządzania, wyd. I, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 2. Bieńkowska A. (2002), Kształtowanie rozwiązań kontrolingu jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym, rozprawa doktorska, Wrocław.
 3. Bieńkowska A., Kral Z. (2000), Wybrane aspekty informacyjne funkcjonowania kontrolingu jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Problemy Jakości" , nr 12.
 4. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (1998), Zarządzanie kontrolingowe czy tradycyjne, [w:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Międzynarodowa konferencja naukowa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 68, seria: Konferencje, Szklarska Poręba.
 5. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2002), Podejście procesowe w kontrolingu, [w:] Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, t. 2, Future 2002, Materiały konferencji naukowej, red. Elżbieta Skrzypek, Wydaw. UMCS, Kazimierz Dolny.
 6. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2004), Koncepcje kontrolingu, Visnik Zytomyrskowo Dierzawnowo Technologiczeskowo Universitetu, Ekon. Nauky.
 7. Bloch H., Controlling, Materiały Szkoleniowe Szkoły Controllingu, Gdańsk.
 8. Brzezin W. (2000), Rachunkowość zarządcza a controlling, "Poradnik Gazety Prawnej", nr 24(154).
 9. Czubakowska K. (1998), Controlling - metoda usprawniająca zarządzanie, "Prawo Przedsiębiorcy - Raport", nr 11.
 10. Czubakowska K. (2000), Controlling jako instrument zarządzania, "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 14(38).
 11. Fisher J. (1996), Prozessorientiertes Controlling: Ein notwendiger Paradigmaweschsel!? , "Controlling", nr 4.
 12. Gęsicki Ł, Gęsicki M. (1998), Słownik terminów ekonomiczno-prawnych, wyd. I, Agencja Wydawnicza Interfart.
 13. Goliszewski J. (1990), Controlling - system koordynacji przedsiębiorstwa (I), "Przegląd Organizacji", nr 8-9.
 14. Goliszewski J. (1991), Controlling (V) - System controllingu, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 15. Haus B. (1999), Nowe koncepcje a rzeczywistość, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Nowoczesne tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu", 17-19 września, Szklarska Poręba.
 16. Hopej M., Kroik I., Martan L. (2001), O niektórych wyzwaniach wobec nauk o kierowaniu (zarządzaniu) organizacjami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 1.
 17. Horvath P. (2002), Kontroling, wyd. VIII, Verlag Franz Vahlen, München.
 18. Hulsenberg F., Wróbel J. (1995), Controlling, wyd. I, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania, Zielona Góra.
 19. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (1996), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 20. Nowak E. (red.), (1998), Budżetowanie kosztów, ODDK, Gdańsk.
 21. Nowosielski S. (1998), Kontroling w literaturze i praktyce, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 22. Olech S. (1997), Controlling ma już 100 lat, Nowa Europa.
 23. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 24. Sekuła Z. (1999), Controlling personalny. Cz. 1. Istota i przedmiot controllingu personalnego, wyd. I, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 25. Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 26. Skoczylas W. (2001), Controlling zintegrowany w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Ogólnopolska Konferencja pt. "Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu", 11 września, Legnica.
 27. Steinmann H., Scherer A.G. (1996), Strategiczny i operatywny controlling. Propozycja metodycznego określenia pojęć, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 28. Steinmann H., Schreyögg G. (2001), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 29. Vollmuth H.J. (2000), Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, wyd. III, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 30. Wall F. (2000), Koordinationsfunktion des Controlling und Organisation, KRP-Kostenrechtungspraxis, vol. 44, iss.5.
 31. Weber J., Schaffer U. (2000), Kontroling als Koordinationsfunktion? , KRP-Kostenrechtungspraxis, vol. 44, iss.2.
 32. Weber J. (2001), Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu Profit, Katowice.
 33. Wierzbicki K. (1994), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu