BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Herman Andrzej
Tytuł
Tworzenie wartości w nowej gospodarce usług
Value creation a new service economy
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 12, s. 3-10
Słowa kluczowe
Gospodarka usług, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Usługi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Tworzenie wartości, Zmiany strukturalne
Services economy, Value Based Management (VBM), Services, Small business, Value creation, Structural changes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem skutków, jakie powodują głębokie zmiany strukturalne w gospodarce światowej dla współczesnej teorii ekonomicznej przedsiębiorstwa, a w szczególności dla teorii zarządzania jego wartością. Autor zwraca uwagę na coraz bardziej zacierające się relacje między produktami i usługami. Wpływ najnowszych technologii na rozwój nowej globalnej gospodarki usług powoduje, ze produkt materialny staje się przede wszystkim ,,opakowaniem" jego zawartości, której wartość ekonomiczna jest uzależniona od ,,wsadu" umieszczonej w nim wiedzy i informacji. Równocześnie jest to rezultat wyraźnie zmniejszającej się całkowitej stopy zwrotu dla akcjonariuszy, w tradycyjnych obszarach działalności gospodarczej, co skłania właścicieli kapitału do intensywnej ekspansji, poszukiwania nowych obszarów gospodarki z atrakcyjnymi całkowitymi stopami zwrotu.(abstrakt oryginalny)

The article deals with structural changes taking place in global economy and their effects on modern theory of business, in particular on value based management theory. The author draws attention to fading differences between products and services. Due to the implementation of modern technologies and their impact on development of new global services' economy, a material product has become merely a “packaging” of value driving knowledge and information. At the same time, it is also conditioned by decreasing Total Shareholder Return (TSR) in traditional branches of economy, which makes investors seek more attractive locations of their capital, offering them better TSR. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Braudel F., Historia i trwanie, Czytelnik , Warszawa 1971.
 2. Foster R., Kaplan S., Twórcza destrukcja, galaktyka, Łódź 2003.
 3. Giarini O., Stahel W.R., The limits to certainty. Facing risks In the New Service Economy, PROGRES, Program research on the Economics of Services, Geneva, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht-Boston-London 1989.
 4. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, SGH, Warszawa 2004.
 5. Herman A., Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wzrostu wartości przedsiębiorstwa, (red.) B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 6. Levin R., Ch. Locke, D. Searls, D. Weinberger, Manifest www.cluetrain.com, WIG-Press, Warszawa 2000.
 7. Polska – centrum usług dla Europy? Nowe szanse inwestycji zagranicznych w Polsce, polska rada biznesu i McKinsey & Company, Warszawa, 2003.
 8. Schiller D., Digital Capitalism. Networking the global Market System, MIT, London 1999.
 9. Szulaksi S.M., Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipoteza i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 10. Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 11. Tapscott D., Creating value in the network economy, Harvard College, Boston 1999.
 12. Thurow L.C. , Creating wealth. The new rules for individuals, companies and countries in a knowledge-based economy, Nicolas Brealey, London 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu