BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkiewicz Agnieszka
Tytuł
Możliwości i ograniczenia wykorzystania krótkoterminowych papierów dłużnych w zarządzaniu płynnością finansową
Opportunities and Limitations of Using Commercial Papers in the Financial Liquidity Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1109, s. 45-53, bibliografia 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Papiery wartościowe
Enterprise finance, Enterprises financial management, Enterprises financial liquidity, Securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono definicję startegii zarządzania płynnością finansową. Zaprezentowano rolę "commercial papers" w strategii inwestowania w aktywa obrotowe oraz w strategii finansowania aktywów obrotowych.

Commercial papers market does not give possibilities of using all advantages of these instruments in the financial liquidity management. This situation is due to the fact that commercial papers market in Poland is still relatively immature and there are many obstacles to the development of this segment of financial market. The main problems which require solution are lack of unitary legal basis for this instruments and lack of transparency. Moreover, in reality a secondary market for trading commercial papers does not exist yet. The most investors keep commercial papers to maturity. It is important that so many barriers do not exclude possibility of using these papers in financial liquidity management, but elimination of these limitations could raise effectiveness of this management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dług publiczny 2002, Raport Roczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 2. Dług publiczny 2003, Raport Roczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.
 3. Onoszko J., Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2003, nr 4.
 4. Walkiewicz R., Bankowość inwestycyjna. Substytucja produktów bankowych dla przedsiębiorstw przez produkty rynku finansowego i nowej ekonomii, Poltext, Warszawa 2001.
 5. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP, Warszawa 2004.
 6. Skarbowe papiery wartościowe. Raport roczny, Ministerstwo Finansów Warszawa 2001, Środkowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz S.A., "Rating & Rynek" 2000, nr 18 (82).
 7. The Short-Term Paper Market in Europe. Proposals and recommendations for the development of pan-European market, ACI-STEP Task Force, 2003.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (DzU nr 175, poz. 1814).
 9. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (DzU nr 83, póz. 420 z późn. zm.).
 10. Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU nr 139, póz. 934 z późn. zm.).
 11. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU 2003 nr 124, póz. 1151 z późn. zm.).
 12. Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów dłużnych w Polsce. Wyniki badania ankietowego, red. A. Grat, P. Sobolewski, NBP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu