BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baron Magdalena
Tytuł
Analiza ekonomiczna (kosztów i korzyści) przedsięwzięć inwestycyjnych
Economic Analysis (Cost-Benefit Analysis) of Investment Projects
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1109, s. 34-44, bibliografia 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Finansowa ocena inwestycji, Efektywność inwestycji, Badanie efektywności inwestycji, Metodologia oceny efektywności inwestycji, Analiza ekonomiczna
Financial assessment of investment, Efficiency of investment, Research efficiency of investment, Methodology of efficiency evaluation of investment, Economic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie efektywności w analizie kosztów i korzyści. Opisano różne koncepcje kosztów i korzyści projektu. W zakończeniu zaprezentowano kryteria oceny efektywności inwestycji stosowane w analizie ekonomicznej.

The article presents theoretical basis of cost-benefit analysis of investment projects. The concept of efficiency in the aspect of rational allocation of resources, the Pareto and Kaldor-Hicks criterion, the concept of costs and benefits as alternative cost and willingness to pay respectively and the indicators employed in economic analysis of investment projects are presented. The article indicates also the wide range of applicability of the analysis in the process of decision-making in many countries and international organisations, especially in the European Union.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza kosztów i korzyści projektom inwestycyjnych: Przewodnik, dokument opracowany przez Jednostkę ds. Ewaluacji, Dyrekcja Generalna- Polityka Regionalna, Komisja Europejska, 2003.
 2. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 3. Boardman A.E., Greenberg D.H. (i in.), Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice, Prentice Hall, New Jersey 2001.
 4. Drobniak A., Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wydawnictwo AE, Katowice 2002.
 5. Field B.C., Field M.K., Environmental Economics. An Introduction, McGraw-Hill, New York 2002.
 6. Freeman A.M., The Benefits of Environmental Improvement. Theory and Practice, Johns Hopkins University Press, London 1979.
 7. Freeman A.M., The Measurement of Environmental and Resource Values. Theory and Methods, Resources for the Future, Washington 1993.
 8. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. (Structural Fund - ERDF, Cohesion Fund and ISPA), Prepared for: Evaluation Unit DG Regional Policy European Commission, 2003.
 9. Guide to Cost-Benefit Analysis of Major Projects. European Commission, Brussels 1997.
 10. Hanley N., Spash C.L., Cost-Benefit Analysis and the Environment, Edward Elgar, 1993.
 11. Pearce D.W., Nash C.A., The Social Appraisal of Projects. A Text in Cost-Benefit Analysis, Macmil-lan, London 1981.
 12. Pera K., Baron M., Szacowanie pełnej -wartości środowiska. Ujęcie metodyczne, "Ekonomia i Środowisko" 2002, nr 1(21).
 13. Schmid A.A., Economie Analysis and Efficiency in Public Expenditure, Working Paper No. 04-05, Department of Agricultural Economics, iviichigan State University, East Lansing MI. April 2, 2004.
 14. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998.
 15. Sulejewicz A., Analiza społecznych kosztów i korzyści. Między ekonomią dobrobytu a planowaniem rozwoju, PWN, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu