BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Elżbieta, Zawadzki Maciej
Tytuł
Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw
Externalities of foreign direct investments
Źródło
Ekonomista, 2006, nr 2, s. 205-235, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie ostrzegawcze, Upadłość przedsiębiorstwa, Analiza dyskryminacyjna, Modele ekonometryczne
Warning forecasting, Enterprise bankruptcy, Discriminant analysis, Econometric models
Abstrakt
Próby przenoszenia na grunt polski modeli wczesnego ostrzegania przed bankructwem stosowanych w innych krajach nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów i uwidoczniły konieczność tworzenia modeli dostosowanych do specyfiki krajowej. Badania prowadzone od 1997 roku w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN zaowocowały siedmioma dyskryminacyjnymi modelami bankructwa, bazującymi na zróżnicowanej liczbie wskaźników i charakteryzujących się zróżnicowanymi możliwościami zastosowań w praktyce. Trafność wyestymowanych modeli potwierdziła weryfikacja empiryczna. Ich zastosowanie umożliwia wczesną identyfikację zagrożeń w działalności gospodarczej, w tym identyfikację zagrożenia upadłością przedsiębiorstw – z wyprzedzeniem 3-4 letnim. (abstrakt oryginalny)

The issue of externalities generated by FDI is widely discussed in world literature. Alongside analyses of national economies of the host countries a great deal of attention is focused on the strategies of domestic companies that are confronted with the results of activities pursued by foreign investors. The article contains a synthetic examination of literature dwelling on external effects of FDI, mainly from the standpoint of domestic firms and organizations. The authors present the results of their empirical study, conducted in 2004, that was centered on the external effects of activities of foreign investors in Poland. During the study the attention was directed toward the strategies of domestic firms attempting to adjust their behavior to the conditions that result when foreign investors enter the Polish market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance" 1968, wrzesień.
 2. Altman E.I., A Further Empirical Investigation of Bankruptcy Costs, "Journal of Finance" 1984, wrzesień.
 3. Altman E.I., Measuring Corporate Bond Mortality and Performance "Journal of Finance" 1989, wrzesień.
 4. Altman E.I., Corporate Financial Distress and Bankruptcy, John Wiley & Sons, New York 1993.
 5. Altman E.I., Bankruptcy, Credit Risk and High Yield Junk Bonds, Blackwell Publisher, Oxford 2002.
 6. Altman E.I., Arman P., Defaults and Returns in the High Yield BondMarket, "Journal of Applied Finance" 2002, wiosna-lato.
 7. Altman E.I., Haldeman R., Narayanan P., ZETA Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations, "Journal of Banking and Finance" 1977, czerwiec.
 8. Altman E.I., Avery R.B., Eisenbeis R.A., Sinckey J.F., p., Application of Classification Techniques in Business, Banking and Finance, JAI Press: Greenwich, Conn. 1981.
 9. Altman E.I., Gough T.P., Evaluation of a Company as a Going Concern, "Journal o Accountancy" 1974, grudzień.
 10. Analiza dyskryminacyjna to nie tylko model Altmana http://www.frackowiak.com.pl/pl/plus_24_01.php.
 11. Argenti J., Corporate Collapse - The Causes and the Symptoms, McGrawHill, London 1976.
 12. Dillen W.R., Goldstein M., Multivariate Statistics - Methods and Applications, Wiley, New York 1984.
 13. Eisenbeis R.A., Pitfalls in the Application of Discriminant Analysis in Business Finance and Economics, "Journal of Finance" 1977.
 14. Fisher R.A., The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems, Annals of Eugenics, vol. 7, t. II, University College London 1936, http-digital.library.adelaide.edu.au-coll-special-fisher
 15. Grice J.S., Dugan M.T., The Limitations of Bankruptcy Prediction Models: Some Cautions for the Researcher, "Review of Quantitative Finances and Accounting" 2001, nr 17.
 16. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 17. Insolvenzen in Europa 2003/2004, Creditreform, http://law.bepress.com/alea/14th/art32
 18. Kendall M.G., Bucklanda W.R., Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa 1975.
 19. Merton R.C., On the Pricing of Corporate Debt: Risk Structure in Interest Rate, "Journal of Finances" 1974, nr 29.
 20. Morris R.G., Early Warning Indicators of Corporate Failure: a Critical Review of Previous Research and Further Empirical Evidences, Aldereshot, Brookfield 1997.
 21. Ohlson J.A., Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy, "Journal of Accounting Research" 1980, wiosna.
 22. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 23. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska, Wyd. DiG, Warszawa 2001.
 24. Schwartz A., Normative Theory of Business Bankruptcy, 2004, Paper 32, Yale University, http:/Aaw.bepress.com/alea/14th/art32
 25. Zmijewski, M., Methodological Issues Related to the Estimation of Finance Distress Prediction Models, "Journal of Accounting Research" 1984, nr 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu