BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajka Bartłomiej, Hamrol Mirosław, Piechocki Maciej
Tytuł
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacji
Prediction of bunkruptcy - the model of discriminative analysis
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 20, nr 76, s. 14-25, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Prognozy gospodarcze, Prognostyka, Upadłość przedsiębiorstwa, Analiza dyskryminacyjna
Economic forecast, Forecaster, Enterprise bankruptcy, Discriminant analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnej gospodarce zwiększa się nieustannie liczba bankrutujących przedsiębiorstw. W naturalny sposób powstaje więc pytanie, czy upadłość można przewidzieć? Niniejszy artykuł dowodzi, iż istnieje skuteczna metoda prognozowania kondycji finansowej przedsiębiorstw — analiza dyskryminacyjna. Dzięki jej wykorzystaniu autorzy skonstruowali model przewidywania upadłości w gospodarce polskiej. Badania objęły lata 1999-2002, a szczególną uwagę zwraca bardzo wysoka, 96-procentowa trafność stawianych prognoz.(abstrakt oryginalny)

Prediction of bankruptcy - the model of discriminative analysis In the last few years, the number of failing companies has been constantly increasing. Therefore, an obvious question arises: are those bankruptcies predictable? The article proves that there is a very effective method of failure prediction, namely the discriminant analysis. The authors constructed a model for the Polish economy. It is based on current financial data (years 1999-2002) and has very high accuracy of 96%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Finn J., A general model for multivariate analysis, Holt, Rinehart & Winston, 1974.
  2. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, z. 153.
  3. Hair F., Anderson R., Tatham R., Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995.
  4. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość", nr 5, 2001.
  5. Michaluk K., Wyniki badań nad metodami przewidywania zagrożenia upadłością w warunkach polskich, „Firma i Rynek", nr 1/2, 2001.
  6. StatSoft, Statistica for Windows (Electronic Manual), Statsoft Inc., 2001.
  7. Witkowska D., Stanieć L, Dychotomiczna klasyfikacja kredytobiorców przy użyciu wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, w pracy zbiorowej pod red. C. Domańs-kiego, A. Rossy, Wybrane problemy wielowymiarowej analizy statystycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu