BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszak Michał
Tytuł
Preferencje nabywców mieszkań i ich uwarunkowania na przykładzie Krakowa
Preferences of House Buyers Based on the Example of Kraków
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 703, s. 29-44, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Mieszkalnictwo, Nieruchomości mieszkaniowe, Popyt
Real estate market, Housing, Real estate housing, Demand
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę preferencji nabywców mieszkań w Polsce na przykładzie badań przeprowadzonych w Krakowie. Badania realizowano w trzech etapach. W pierwszym przeprowadzono wstępną analizę badań, w drugim przeprowadzono segmentację na podstawie preferencji nabywców mieszkań a w ostatniej porównano preferencje i status społeczno-ekonomiczny nabywców mieszkań.

The preferences of buyers and tenants of housing in Poland have been relatively poorly examined. Domestic literature on the subject lacks studies that exhaustively discuss the basic mechanisms in the formation of preferences and how the decision process progresses. Systematic research on this issue and academic articles dedicated to this subject are also rare. The literature only sporadically provides an occasion for more extensive discussion and debate. This article constitutes an attempt by the author to bridge the gap in the present state of knowledge. In the first part of the article, the author summarises the main research trends on consumer behaviour on the housing market found m the literature on the subject. In the empirical part of the work, the author conducts an analysis of the preferences of potential house buyers in Kraków. The main goal of the work is to respond to the following questions: - Is it possible, based on preferences, to identify separate, homogenous consumer groups? - Do socio-economic status and capital owned have an impact on potential buyer preferences (with respect to, e.g., their surroundings, standard and location)?(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anglin P., Determinant s of Buyer Search in a Housing Market, Real Estate Economics, 1997, vol. 25, nr 4.
 2. Bourdieu P., La distinction. Critique sociale du jugement, Les editions de minuit, Paris 1979.
 3. Cellmer R., Kuryj J., Korzun A., Identyfikacja i ocena czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie popytu na nieruchomości mieszkaniowe. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2004, vol. 12, nr 1.
 4. Continued Racial Residential Segregation in Detroit: „Chocolate City, Vanilla Suburbs" Revisited, R. Farley, Ch. Steeh,T. Jackson, M. Krysan, K. Reeves, „Journal of Housing Research" 1993, vol.4, issue 1.
 5. Faessen W., Present and Preferred Housing of One-person Households in the Netherlands, 1998, „Journal of Housing and Built Environment" 2002, vol. 17.
 6. Farley R., Racial Differences in the Search for Housing: Do Whites and Blacks Use the Same Techniques to Find Housing? Housing Policy Debate, 1996, vol. 7, issue 2.
 7. Farley R., Fielding E., Krysan M., The Residential Preferences of Blacks and Whites: A Four Metropolis Analysis, Housing Policy Debate, 1997 vol. 8 issue 4.
 8. A Matching Model of the Housing Market: Searching for a Motivated Partner, J. Albrecht, A. Anderson, E. Smith, S. Vroman, Meeting Papers nr 376, 2004 January.
 9. Nelson Т., Rabianski J., Consumer Preferences in Housing Market Analysis: An Application of Multidimensional Scaling Techniques, „AREUEA Journal" 1988, vol. 16, nr 2.
 10. Palicki S., Ustalanie wag atrybutów nieruchomości. Koncepcja badań popytu, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2004 vol. 12 nr l.
 11. Rynek nieruchomości w Polsce, red. L. Kałkowski, Twigger, Warszawa 2003.
 12. Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 13. Szromnik A., Szczepankiewicz W., Szałwia M., Popyt mieszkaniowy w Krakowie. Uwarunkowania, struktury .prognozy, Kraków 1999 (maszynopis niepublikowany).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu