BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Elektronizacja ksiąg wieczystych na przykładzie Krakowa
Computerisation of Land Registers Based on the Example of Kraków
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 703, s. 45-57, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Informatyka, Gospodarka nieruchomościami, Księgi wieczyste
Information science, Real estate economy, Land registers
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W opracowaniu omówiono znaczenie ksiąg wieczystych w gospodarce nieruchomościami oraz zaprezentowano zmiany mające uprościć i unowocześnić działalność instytucji. W pracy przedstawiono proces informatyzacji ksiąg wieczystych na przykładzie Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krakowie.

The land register is one of the main sources of information on the legal status of a property. Presently, [and registers arc kept in three forms. The oldest version is paper form, on which judges and court officials make all entries manually. Another method, introduced in the courts at the beginning of the 1990s, is to keep land registers in the form of computer printouts. These two forms of keeping land registers are termed traditional methods. Access to such registers is possible only in the ¡and registry departments at the respective regional courts. The third method of maintaining land registers employs modern management tools, i.e., electronic land registers. The purpose of this article is to present the process of computerisation of land registers, the objective of which is to simplify and render more efficient land register procedures and to modernise this institution. In this article, the author describes the process of computerising land registers based on the example of the Land Registry Department at the Regional Court in Kraków. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości, AE Kraków 2004, (badania statutowe nr 19/Kenii/2/2004/S/130 - materiał niepublikowany).
 2. Brzeszczyńska S., Umowy w obrocie nieruchomościami. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 3. Ewidencja gruntów i budynków. Geodezyjna ewidencja uzbrojenia terenu, red. S. Surowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 4. Rynek nieruchomości w Polsce, red. L. Kałkowski, Twigger, Warszawa 2003.
 5. Siciński P., Księgi wieczyste - ocena konieczności zmiany systemu, „Nieruchomości" 2002. nr 10.
 6. Vademecum zarządcy nieruchomości, red. W J. Brzeski, KIN, Kraków 2003.
 7. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, red. M. Bryx, Poltext, Warszawa 2004.
 8. Zawadzka M., Księgi wieczyste w systemie informatycznym, „Nieruchomość" 2004. nr 3(51).
 9. Akty prawne
 10. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. zmiana ustawy - Kodeks cywilny oraz ustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego. Prawo lokalowe (Dz.U. z 1991 r., nr 115, poz. 496)
 12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741 z późn. zm).
 13. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. z 2003 r. nr 42, poz. 363).
 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych złożonych przed dniem l stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg (Dz.U. nr 28, poz. 141).
 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. nr 38, poz. 454).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu