BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopczyńska Lucyna
Tytuł
Nowe trendy w analizie rentowności
New trends in profitability analysis
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 20, nr 76, s. 52-61, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rentowność, Rentowność przedsiębiorstwa, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Ekonomiczna wartość dodana, Rynkowa wartość dodana
Profitability, Enterprise profitability, Financial analysis of enterprise, Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stosowane dotychczas w praktyce wskaźniki rentowności są niewystarczającym narzędziem oceny gospodarowania z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa i korzyści akcjonariuszy, ponieważ nie uwzględniają kosztów pozyskania kapitału całkowitego, a jedynie koszty kapitału obcego. Celem tego artykułu jest prezentacja nowych mierników służących do oceny rentowności, do których należą: - ekonomiczna wartość dodana (EVA), - rynkowa wartość dodana (MVA). EVA jest miernikiem wyników działalności przedsiębiorstwa charakteryzującym się tym, że potrąca z zysku koszt kapitału zainwestowanego przez firmę. Jest miernikiem prawdziwych zysków, które powstają wówczas, gdy koszt kapitału zostanie pokryty tak jak wszystkie inne koszty. EVA, zwana również zyskiem ekonomicznym, jest różnicą między zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu i kosztem kapitału, zarówno obcego, jak i własnego. Rynkowa wartość dodana stanowi nadwyżkę wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad wartością zainwestowanego kapitału, stanowi różnicę między kapitałem, który inwestorzy inwestują w przedsiębiorstwo i tym, co mogą uzyskać sprzedając jego walory po aktualnej cenie rynkowej.(abstrakt oryginalny)

The profitability ratios that are used in business practice are inadequate tools of business performance evaluation in terms of enterprise value and value to the shareholders because they do not take into account full costs of raising capital - only the costs of debt capital are considered. The aim of this article is presentation of profitability measures, with a particular focus on economic value added (EVA) and market value added (MVA). EVA is a measure of company performance, which is calculated by deducting the cost of capital invested by a company from its profit. It is an indicator of real profits, which arise when the cost of capital has been covered, like all other costs. EVA, also called „economic profit", is a difference between operating profit after tax and cost of capital, both equity capital and borrowing. MVA reflects the excess of the market value of a company over the value of the capital invested. It is calculated as a difference between the capital that investors have invested in a company and the returns they can get upon selling its assets at current market prices. EVA and MVA are the main subject of this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 2. L. Bednarski, T. Waśniewski, Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, FRR w Polsce, Warszawa 1996.
 3. E. F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996.
 4. D. Ciborski, „Rzeczpospolita", 15 kwietnia 2004.
 5. W. Cwynar, A. Cwynar, Ocena wyników przedsiębiorstwa w świetle modelu ekonomicznego - koncepcja EVA, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie", 1999, nr 3.
 6. W. Cwynar, A. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, koncepcje, systemy, narzędzia, FRR w Polsce, Warszawa 2002.
 7. W. Cwynar, Ustalenie wartości zysku operacyjnego i kapitału zainwestowanego do celów kalkulacji EVA: podejście finansowe i operacyjne, część l i II „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie", 2000, nr 2 i 2000, nr 3.
 8. A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
 9. AI. Ehrbar, Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Finanse i przedsiębiorstwo, WIG, Warszawa 2000.
 10. Robert S. Kapłan, David P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2002.
 11. Revisine L., Collins D. W., Johnson, W. Bruce, Financial Reporting & Analisis, New Jersey 1998.
 12. W. Skoczyłaś, Strategiczna karta szans i ryzyka, Zarządzanie finansami, tom II, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg 2001, FRR w Polsce, 2001.
 13. B. Sumek-Brandys, Mierniki kreowania dodatkowej wartości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 533, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu