BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alejziak Wiesław
Tytuł
Międzynarodowa polityka turystyczna - utopia, alternatywa czy konieczność?
Inernational Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity?
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1074, s. 11-39, bibliogr. 53 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna : turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie : euroregionalizacja, konkurencyjność, marketing
Słowa kluczowe
Turystyka, Polityka turystyczna
Tourism, Tourism policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zarysowanie poglądów na temat polityki turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzynarodowych. Scharakteryzowano w nim pojęcie i zakres współczesnej polityki turystycznej oraz podjęto dyskusję na temat tego, czy i na ile zmieniające współczesny świat trendy rozwoju cywilizacyjnego (polityczne, gospodarcze, demograficzne, społeczno-kulturowe, technologiczne i ekologiczne) oddziałują na politykę turystyczną państw.

The article presents the concept and scope of contemporary tourism policy and initiates the discussion regarding the problem of, whether and to what extend, the so called megatrends in the development of civilization, which result in changing the modern world, influence tourism policy of countries. Basic concepts have been characterized, which point to the process of creating an international (global?) tourism policy. It has been underlined that its scope, forms of conducting it and the available instruments of its realization are not yet sufficiently developed, however, some global concerns resulting from the development of tourism (eg. the ongoing degradation of environment) emphasize international cooperation, as an important instrument in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akehurst G., European Community Tourism Policy, [w:] Perspectives on Tourism Policy, red. P. Johnson, B. Thomas, Mansel, London 1992.
 2. Alejziak W., Funkcje i zadania międzynarodowych organizacji turystycznych w dobie globalizacji światowej gospodarki, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szansę i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, red. S. Bosiacki, J. Grell, AWF, Poznań 2004.
 3. Alejziak W., Turystyka i wypoczynek jako element polityki społecznej w Polsce, Roczniki Naukowe AWF Kraków, t. XXV, Kraków 1992.
 4. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999.
 5. Alejziak W., Marciniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Kraków 2003.
 6. Barnes I., Barnes P., Tourism Policy in the European Community, [w:] Tourism in Europe - Structures and Developments, red. P.M. Lavery, W. Pompl, CAB International, 1993.
 7. Bąk S.A., Procesy integracji z Unią Europejską w sektorach turystyki i kultury w świetle Traktatu Amsterdamskiego a nauczanie turyzmu w Polsce, [w:] Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, WSIZ, Rzeszów 2003.
 8. Boud-Bovy M., New Concepts in Planning for Tourism and Recreation, Tourism Management 1982 vol. 3.
 9. Burns P.M., Paradoxes in Planning: Tourism Elitism or Brutalism!, Annals of Tourism Research 1999 vol. 26. [10] Burns P.M., Tourism Planning. A Third Way! Annals of Tourism Research 2003vol. 31.
 10. Church A., Ball R., Bull Ch., Tyler D., Public Policy Engagement with British Tourism: the National, Local and the European Union, "Tourism Geographies" 2000 nr 2(3).
 11. Durand H., Gouirand P., Spindler J., Economic et politique du tourisme, Libraire Generale de Droit et De Jurisprudence, Paris 1994.
 12. Dziedzic E., Polityka turystyczna Unii Europejskiej - czy potrzebna i jaka!, [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Katedra Turystyki, SGH, Warszawa 2003.
 13. Edgell D.L., International Tourism Policy, Van Nostrad Reinhold, New York 1990.
 14. Ekopolityka w turystyce. Raport o zmianach i potrzebach, red. J. Kamieniecka, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1998.
 15. Elliot J., Tourism. Politics and Public Sector Management, Routledge, London 1997.
 16. Fayos-Sola E., Tourism Policy: a Midsumer Night's Dream?, "Tourism Management" 1996nr 17(6).
 17. Frenck M, Establishing a Travel Policy, Business Travel News 4/21, 2004 vol. 20. [19] Gaworecki W.W., Turystyka, wyd. II, zmienione, PWE, Warszawa 1998.
 18. Giddens, A., The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Polity Press, Cambridge 1998.
 19. Gimpel J., U kresu przyszłości. Technologia i schyłek Zachodu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 20. Go F.M., Goulding P., Litteljohn D., The International Hospitality Industry and Public Policy, [w:] The International Hospitality Management. Corporate Strategy in Practice, red. R. Teare, M. Olson, John Wiley & Sons, Pitman Publishing, 1992.
 21. Guignard A., Rola państwa w rozwoju turystyki socjalnej, Problemy Turystyki nr 2 (44), Instytut Turystyki, Warszawa 1989.
 22. Hall C.M., Tourism and Politics. Power and Place, Routledge, London 1993.
 23. Hall C.M., Jeninks J., Tourism and Public Policy, Routledge, London 1995.
 24. Jefferies D., Governments and Tourism, Butterworth/Heinemann, Oxford, Auckland, Johannesburg, Boston, Melbourne, New Delhi 2001.
 25. Krippendorf J., The Holidaymakers, Butterworth-Heinemann, Oxford 1998.
 26. Krippendorf J., Towards New Tourism Policies: Importance of Environmental and Socio-Cultural Factors, "Tourism Management" 1982 nr 3.
 27. Kulczycki Z., Historia turystyki, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1982.
 28. Leslie D., Review of Perspectives on Tourism Policy, The Service Industry Journal, vol. 13. issue 4, 1993.
 29. Murphy P., Tourism: Community Aproach, Routledge, London 1985.
 30. Naisbitt J., Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives, Fortuna Publications, New York 1982.
 31. National and Regional Tourism Planning: Methodologies and Case Studies, red. E. Inskeep, WTO Routledge, London 1994.
 32. Ostrowski S., Jos ta Krippendorfa wołanie o nową światową politykę turystyczną, Problemy Turystyki nr 1-2, Instytut Turystyki, Warszawa 1983.
 33. Page S.J., Tourism Management. Managing for Change, Butterworth/Heinemann 2003.
 34. Perspectives on Tourism Policy, red. P. Johanson, B. Thomas, Mansell, London 1992.
 35. Public-Private Sector Cooperation. Enhancing Tourism Competitiveness, WTO Business Council, World Tourism Organization, Madrid 2000.
 36. Report from The Commission to The Council, The European Parliament and The Economic and Social Committee on Community Measures Affecting Tourism (Council Decision 92/42I/EEC), Commission of the European Communities, Brussels 1994.
 37. Report on European Union Policies Affecting the Tourism Industry 1961-2001, 40th Anniversary (1961-2001) ECTAA, Euro Partnership, Brussels 2001.
 38. Schwartz H., Des politiques touristuques sous influence, "Espaces" 1999 nr 162.
 39. [41 ] Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners, WTO, Madrid 1993.
 40. The International Hospitality Industry. Organizational and Operational Issues, red. P. Jones, A. Pizam, John Wiley & Sons, Pitman Publishing, 1993.
 41. The Role of the Union in the Field of Tourism, Commission Green Paper, Brussels 1995.
 42. Toffler A., The Third Wave, Bantam, New York 1981.
 43. Toffler A., Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło, PIW, Warszawa 1997.
 44. Tourism and the European Union: A Practical Guide. UE Funding. Other Support; EU Policy and Tourism, European Commission DG XXIII - Tourism Unit, Brussels 1996.
 45. Travel and Tourism in Europe, red. R. Davidson, Longman 1998.
 46. Wheeller B., Willing Victims of the Ego Trap, "Tourism in Focus" 1993 nr 9.
 47. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997.
 48. Zawistowska H., Polityka UE w dziedzinie turystyki, "Rynek Turystyczny" 1998 nr 2.
 49. Zawistowska H., Polityka Unii Europejskiej wobec sektora turystycznego, [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Katedra Turystyki, SGH, Warszawa 2003.
 50. www.world-tourism.org/newsroorn/Releases/2003/December/UN.htm.
 51. www.wttc.org/blueprmt/WTTCBlueprintFinal.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu