BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocka Elżbieta
Tytuł
Promocja Polski na międzynarodowym rynku turystycznym
The Promotion of Poland at an International Tourism Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1074, s. 201-210, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna : turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie : euroregionalizacja, konkurencyjność, marketing
Słowa kluczowe
Promocja usług turystycznych, Rynek turystyczny
Promotion of tourist services, Tourism market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Polska Organizacja Turystyczna
Abstrakt
Omówiono działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej na rynkach zagranicznych oraz przeprowadzono analizę porównawczą określonych aspektów działalności promocyjnej wybranych Narodowych Organizacji Turystycznych, działających w krajach europejskich. Zaprezentowano także badania dotyczące obecnego wizerunku Polski w Europie.

The promotion of Poland at an international arena is carried out by many institutions, among others by the Ministry of Culture, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Economy and the Polish Tourist Organization. The hereby article presents the diagnosis of promotional activities, POT, at the foreign markets, as well as the comparative analysis of defined aspects of promotional activities , referring to the selected National Tourist Organizations in Europe. So far, no consistent system (comprising an overall concept, coordination and control, transparent division of competencies and responsibilities within the framework of the carried out activities, as well as financing mechanisms) has been constructed, which would account for marketing communication in Poland, as an attractive country at the international tourism market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o rynkach zagranicznych objętych promocją POT, POT, Warszawa 2004, za: Statistik Austria, Dr. P. Lalmer, Direktion Raumwirtschaft, Wiedeń 2004 i Ufficio Italiano dei Cambi.
  2. Informacje Ministerstwa Gospodarki i Pracy, www.mg.gov.pl
  3. Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004.
  4. Prylińska M., Kreowanie wizerunku turystycznego Polski w świadomości mieszkańców Unii Europejskiej, [w:] Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
  5. Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, POT, Warszawa 2003.
  6. www.imp.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu