BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żylak Danuta, Hadzik Andrzej
Tytuł
Programy Unii Europejskiej jako źródło finansowania turystyki uzdrowiskowej w Polsce
European Union's Structural Funds as Possibilities Financing Development of Tourism Health Resort in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1074, s. 181-188, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna : turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie : euroregionalizacja, konkurencyjność, marketing
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Lecznictwo uzdrowiskowe, Programy UE
Health resort, Health spa, EU programme
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono potrzeby inwestycyjne polskich uzdrowisk. Przedstawiono programy Unii Europejskiej z których mogą korzystać uzdrowiska.

Health tourism is a voluntarily going for some time out of place of living for vitality regeneration through active rest both physical as psychical. In polish health tourism functions: therapeutic and touristic are cleary seen and should not be competitive. Improvement of infrastructure in health tourism is the big chance of development as well as in services like "public health" or fitness, wellness, beauty and SPA. The branch of health tourism, tourism and recreation and health services have one of very important potentials of development. This is connected with creation of new working places. That is why Structural Funds of EU are the big possibility for polish tourism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzyński T., Kierunki aktywizacji gospodarki uzdrowisk polskich. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych KP, Krynica-Kraków 2002.
 2. Burzyński T., Rządowy program wsparcia dla gmin uzdrowiskowych. Jedziemy do wód w..., Wyd. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica 2003.
 3. Butowski L., Żukowski M., Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w świetle Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Praktyczny poradnik, Wyd. PART S.A., Warszawa 2003.
 4. Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 1997.
 5. Goodrich J.N., Health Tourism: a New Positioning Strategy for Tourist Destinations, Haworth Press, Miami 1994.
 6. Jagusiewicz A., Funkje turystyczne uzdrowisk polskich, Instytut Turystyki, Warszawa 2001.
 7. Januszewska M., Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce, [w]: A. Panasiuk, Markowe produkty turystyczne, Uniewersytet Szczeciński, Szczeciński 2004.
 8. Kornak A. S., Rapacz A., Specyfika funkcjonowania turystyki uzdrowiskowej i jej zarządzania, [w:] Zarządzanie turystyką i j ej podmiotami w miejscowości i regionie, AE, Wrocław 2001.
 9. Kornak A.S., Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów, Wyd. WSZTiH, Gdańsk 2002.
 10. Łęcka J., Nowe trendy w turystyce zdrowotnej, Prace i Studia Geograficzne, t. 32, Geografia turyzmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
 11. Piekarzewska O., Turystyka w świetle prac nad Narodowym Planem Rozwoju, [w:] Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
 12. Przyszłe trendy w turystyce, Europejska Komisja Turystyki, Bruksela 2004.
 13. Sikora J., Uzdrowiska polskie i turystyka uzdrowiskowa w gospodarce rynkowej, [w:] Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, WSZTiH, Gdańsk 1999.
 14. Strategia rozwoju krajowego produktu turystycznego Polski, UKFiT, Warszawa 1997.
 15. Wolski J., Profilaktyczne leczenie i rehabilitacyjne funkcje turystyki, [w:] Potrzeby społeczne a kształtowanie ruchu turystycznego w Polsce, cz. I, Główny Komitet Turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa 1979.
 16. Wolski J., Turystyka zdrowotna a uzdrowiska europejskich krajów socjalistycznych, "Problemy Uzdrowiskowe" 1970 nr 5.
 17. http://bip.goczalkowicezdroj.pl
 18. www.mk.gov.pl
 19. www.pot.gov.pl
 20. www.wkp.gov.pl
 21. www.zporr.mgpips.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu