BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Mesjasz Lidia (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod
Źródło
Bank i Kredyt, 2000, nr 9, s. 61-75
Słowa kluczowe
Kredyt bankowy, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji, Strategia finansowa, Rynki finansowe, Konkurencja rynkowa
Bank credit, Business activity lending, Company capital structure, Competition strategy, Financial strategy, Financial markets, Market competition
Abstrakt
Omówiono składniki ceny kredytu dla przedsiębiorstwa mogące stanowić przedmiot negocjacji, koszty przygotowania umowy, wykonania umowy, zabezpieczenia kredytu. Scharakteryzowano metody kształtowania ceny kredytu: metody kosztowe (opierające się na formule "koszt plus" i jej odmiany), metoda porównania ze stopą procentową na rynkach alternatywnych (jest ona pośrednia między metodami kosztowymi i rynkowymi), metody wykorzystujące pierwszorzędną stopę procentową ("prime rate"). Do metod rynkowych zaliczono metody w ramach relacji banku z klientem (określenie rentowności całości tej relacji, lub kosztów w ramach relacji z przedsiębiorstwem). Przy założeniu, że kredyt jest inwestycją banku w grę wchodzi wycena na podstawie wewnętrznej stopy zwrotu z kredytu. Osobno potraktowano, ze względu na jego wpływ na wartość kredytu, wycenę z uwzględnieniem stopy ryzyka. Przedstawiono problem metody RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) i LAS (Loan Analysis System).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu