BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małysko Jacek
Tytuł
Leasing jako sposób finansowania inwestycji w nieruchomości. Aspekty prawne, ekonomiczne i podatkowe
Leasing as a Method of Financing Investment in Property. Legal, Economic and Tax Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 703, s. 101-113, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Obrót nieruchomościami, Finansowanie inwestycji, Leasing, Nieruchomości
Real estate transactions, Investment financing, Leasing, Real estate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest przedstawienie instytucji leasingu jako formy obrotu nieruchomościami i źródła finansowania inwestycji w tym zakresie. Omówiono trzy aspekty leasingu: ekonomiczny, cywilnoprawny i podatkowy.

In this article, the author presents the institution of leasing as one form of investment in property. The author characterises property leasing in three aspects - legal, fiscal and economic - since an entrepreneur takes these three aspects into consideration when making a decision to use this source of investment financing. Thus, these issues are in practice so closely interrelated that when discussing the institution of leasing, they can be considered together. The basis for an entrepreneur's investment financing operations is a leasing contract regulated under civil law. It is mainly the tax aspect of leasing, however, that determines the investment's economic effectiveness. Describing the economic aspect of leasing, the author offers evaluation criteria of leasing as a source of financing investment in property. The author evaluates (he profitability of leasing compared to other forms of financing, i.e., loans, since leasing is frequently defined as a material loan. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2000.
 2. Brol J., Umowa leasing, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 3. Brzeszczyńska S., Leasing budynków i gruntów, ex. I, „Nieruchomości C.H- Beck" 2002, nr 6, www.nieruchomosci.beck.pl/archiwum.php
 4. Gniewek E., Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 5. Jankowska A., Tenencja -dużo tańszy leasing, „Rzeczpospolita" 2004, nr 182.
 6. Korczyn A., Leasing na nowych zasadach. Aspekt prawny, podatkowy i księgowy. Wydawnictwo Sigma, Skierniewice 2004.
 7. Kosacka-Łędzewicz D., Kubacki R., Leksykon podatku osobowego od osób prawnych, Oficyna Wydawnicza „Unimex", Wrocław 2004.
 8. Kruczalak K., Leasing, Wydawnictwo Prawnicze „Lex", Sopot 1999.
 9. Kruczalak K., Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym. Komentarz. Wzory. Objaśnienia, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1996.
 10. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 11. Łach K., Założenia metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, WSB w Tarnowie, Tarnów 2003.
 12. Okręglicka M., Leasing. Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa 2004.
 13. Radwański Z., Panowicz-Lipska ]., Zobowiązania. Część szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa 1996.
 14. Uzasadnienie do projektu rządowego, z dnia 10 lutego 2000 r., dotyczącego zmiany kodeksu cywilnego w zakresie umowy leasingu i umowy agencyjnej, druk nr 1699, www.sejm.gov.pl
 15. Załupka D., Żyniewicz M., Leasing ABC oraz D. Wszystko o ekonomicznych i podatkowych aspektach leasingu. Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu