BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Michał
Tytuł
Fundusze inwestycyjne w procesach sekurytyzacji wierzytelności w Polsce
Investments Funds in the Process of Receivables Securitization in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1109, s. 94-102, bibliografia 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Sekurytyzacja aktywów, Aktywa, Wierzytelności, Fundusze inwestycyjne
Asset securitisation, Assets, Liability, Investment funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę transakcji sekurytyzacyjnych. Opisano fundusze sekurytyzacyjne jako podmioty specjalnego przeznaczenia (SPV). Zaprezentowano proces tworzenia i likwidacji funduszy, transfer wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych oraz obsługę transakcji sekurytyzacyjnych.

Securitization is one of the most dynamically developing financial technique the European Union capital markets. In Poland such a kind of transaction is not widely spread. In practice there were conducted just few securitization processes, mostly related to receivables created by medical services entities. When analyzing the main barriers of securitization in Poland, one has to lake into consideration the lack of concise law regulations, the complicated nature of securitization itself and high costs of receivables trade agency. To omit the largest obstacles in developing the securitization in Poland, in the year 2004 Polish Parliament voted the new investment funds act and an amendment of the Polish banking law. These two acts implement new solutions enhancing securitization of banking assets and enable establishing the securitization funds participating in securitization processes as SPV. This paper presents essential aspects of functioning of such funds and focuses on main advantages as well as problems of their financing and investing activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaroński P., Gdzie jesteś sekurytyzacjo?, "Bank" 2005, nr 2.
  2. Jóźwiak S., Wiśniewski P., Europejski rynek sekurytyzacji, "Bank" 2003, nr 9.
  3. Młodzianowska J., Najlepszy pośrednik na polskim rynku. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Warszawa 2004; www.kpf.pl.
  4. Nowe regulacje bankowe, Narodowy Bank Polski, Warszawa, październik 2004. Pyka I., Ryzyko kredytowe w procesie sekurytyzacji aktywów przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, T. 2, red. W. Pluta. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  5. Sekurytyzacja.pl; www.sekurytyzacja.pl. Styn L, Zastosowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce, [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, T. III: Bankowość, red. R. Szewczyk, Kraków 2004.
  6. Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU 2004 nr 146, póz. 1546.
  7. Zdzieborski R., Mcżykowski M., Jak nie sekurytyzować, "Bank" 2003, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu