BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salerno-Kochan Renata
Tytuł
Analiza wybranych wskaźników określających zdrowotność wyrobów odzieżowych
Analysis of Selected Indices Defining Healthiness of Clothes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 718, s. 127-146, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Jakość produktów przemysłowych, Towaroznawstwo przemysłowe, Jakość wyrobów, Towaroznawstwo, Włókiennictwo, Wyroby włókiennicze
Quality of industrial products, Industrial commodities, Quality of product, Commodity science, Textiles, Textile products
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie parametrów jakościowych, które w szczególnie istotny sposób oddziałują na zdrowie człowieka, oraz przeprowadzenie analizy wybranych wskaźników stosowanych do opisu tych parametrów z uwzględnieniem przeznaczenia i warunków użytkowania wyrobów odzieżowych.

In the paper an analysis of selected indices defining healthiness of textiles is carried out Attention is drawn to the requirements and factors determining the level of the indices. The necessity to evaluate the indices in respect of the designation and use conditions of clothes, and the problems connected with the use of various measures and various methods and conditions under which the same indices are determined, are pointed out (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G., Marszałek A., Dwustopniowy model badania właściwości biofizycznych odzieży ochronnej, "Przegląd Włókienniczy" 1999, nr 3.
 2. Bendkowska W., Transport pary wodnej przez tekstylia odzieżowe. Część 2: Badania porównawcze metod wyznaczania wskaźników transportu pary wodnej przez tekstylia, "Przegląd Włókienniczy" 2001, nr 8.
 3. Bendkowska W., Transport pary wodnej przez wodoszczelne paraprzepuszczalne materiały odzieżowe przy gradiencie temperatury, "Przegląd Włókienniczy" 2003, nr 2.
 4. Brzeziński S., Polski system ekologicznej certyfikacji wyrobów włókienniczych. Cz. III, "Przegląd Włókienniczy" 2000, nr 11.
 5. Brzeziński S., Problematyka bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych, "Przegląd Włókienniczy" 2001, nr 2.
 6. Brzeziński S., Malinowska G., Nowak T., Badanie komfortu użytkowania wybranych rodzajów odzieży sportowej i rekreacyjnej odpornej na czynniki pogodowe, Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej: Ekotextil 2004, IIMW Łódź, Ustroń, 14-15.09.2004.
 7. Dobór surowców i struktury dzianin a właściwości fizjologiczne, G. Wykin-Orlikowska, T. Manduk-Chuchla, T. Massalska-Lipińska, E. Mielicka, "Przegląd Włókienniczy" 2003, nr 1.
 8. EN 343:1996. Clothing for protection against foulweather.
 9. Encyklopedia Techniki. Przemysł lekki, WNT, Warszawa 1986.
 10. Frydrych I., Dziworska G., Matusiak M., Wpływ rodzaju wykończenia tkanin na ich wybrane właściwości estetyczne i użytkowe, "Fibres & Textiles in Eastern Europe" 2003, nr 3.
 11. Hang W., Chen W., Long Ch., Wetness Comfort of Fine-polypropylene-fibre Fabrics, "Journal Textile Institute" 1999, nr 2.
 12. Havenith G., Clothing and Termoregulation [w:] Textile and the Skin, red. P. Elsner, K Hatch, W. Wigger-Albertii, Karger AG, Basel 2003.
 13. Jędrzejewski W., Własności barierowe wyrobów włókienniczych a promieniowanie UV, "Przegląd Włókienniczy" 2001, nr 2.
 14. Kobiela-Mendrek K, Rola kryterium estetycznego w ocenie przydatności użytkowej tekstyliów powszechnego użytku, "Przegląd Włókienniczy" 2000, nr 11.
 15. Koprowska J., Wyroby i wykończenia elektrostatyczne, "Przegląd Włókienniczy" 2000, nr 1.
 16. Kumar S.A., Coated Textiles: Principles and Applications, Technomic Publ.Co, Hardcover 2001.
 17. Metrologia włókiennicza. Tom IV, WNT, Warszawa 1973.
 18. Moraczewska K., Właściwości elektrostatyczne materiałów i odzieży, "Przegląd Włókienniczy" 2001, nr 10.
 19. Odpowiedzialność za produkt. Praktyczny przewodnik dla producentów, sprzedawców i importerów, red. J. Herde, Forum, Poznań 2002.
 20. Odzież dziecięca. Uwaga na uduszenia, Stiftung Warentest, "Magazyn konsumencki - Test" 2002, nr l.
 21. Parametry izolacyjności cieplnej tkanin. Część 1. Przegląd metod i przyrządów pomiarowych, I. Frydrych, A. Porada, J. Bilska, W. Konecki, "Przegląd Włókienniczy" 2003, nr 10.
 22. Parsons K.C., Human Thermal Environments, Teylor & Francis Ltd, London 1993.
 23. Poradnik inżyniera. Włókiennictwo, WNT, Warszawa 1978.
 24. Przybył K., Bącler M., O tekstyliach i promieniowaniu ultrafioletowym, "Przegląd Włókienniczy" 2004, nr 8.
 25. Ridley J., Health and Safety in Brief, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999.
 26. Rossi R., Gross R., May H., Water Transfer and Condensation Effects in Multilayer Textile Combinations, "Textile Research Journal" 2004, nr 1.
 27. Rozporządzenie RM z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania wyrobów włókienniczych, Dz. U. 2004, nr 81, poz. 743.
 28. Salerno-Kochan R., Analiza wymagań stawianych wyrobom włókienniczym w świetle obowiązujących przepisów i oczekiwań konsumentów, "Zeszyty Naukowe" AE w Krakowie, nr 658, Kraków 2004.
 29. Salerno-Kochan R., Wybrane aspekty zdrowotności tekstyliów [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, red. J. Żuchwski, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 30. Salerno-Kochan R., Wymagania dotyczące wyrobów włókienniczych w świetle integracji Polski z Unią Europejską [w:]Towaroznawstwo wobec integracji Z Unią Europejską, red. J. Żuchwski, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 31. Salerno-Kochan R., Salerno-Kochan M., Certyfikacja wyrobów włókienniczych i jej znaczenie dla konsumentów, "Zeszyty Naukowe" AE w Krakowie, nr 658, Kraków 2004.
 32. Saville B.P., Phisical Testing of Textiles, CRC Press LLC, Cambridge 1999.
 33. Scott R.A., Textiles in Defence [w:] Handbook of Technical Textiles, red. A. R. Horrocks, S. C. Anand, CRC Press LLC, Cambridge 2000.
 34. Solińska E., Normy a ocena jakości i bezpieczeństwa wyrobów tekstylnych w Polsce, "Normalizacja" 2002, nr 4.
 35. Solińska E., Wykin-Orlikowska G., Piestrzeniewicz J., Ocena wyrobów tekstylnych dla niemowląt i małych dzieci pod kątem zagrożeń powstających w sferze ich wytwarzania, "Przegląd Włókienniczy" 1999, nr 9.
 36. Więźlak w., Odzieżownictwo - tendencje rozwoju produktu i produkcji, "Przegląd Włókienniczy" 2004, nr 1.
 37. Yasuda H., Miyama M., Dynamic Water Vapour and Heat Transport through Layered Fabrics. Part II: Effect of the Chemical Nature of Fibres, "Textile Research Journal" 1992, nr 4.
 38. Zieliński J., Transport pary wodnej i wody przez pakiety materiałów odzieżowych, "Przegląd Włókienniczy" 2002, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu