BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalepka Adam (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Formy organizacyjne zarządzania nieruchomościami w Polsce
Organisational Forms of Property Management in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 703, s. 129-149, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie nieruchomościami, Nieruchomości mieszkaniowe, Gospodarka nieruchomościami
Real estate management, Real estate housing, Real estate economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem opracowania jest charakterystyka poszczególnych form zarządzania nieruchomościami. W pracy omówiono organizację zarządzania nieruchomościami: w systemie bezpośrednim, przez spółkę utworzoną na zasadzie spin-off oraz w systemie zleconym.

Property management requires rational decision-making on property and initiating - based on these decisions - effective action in the area of operations, administration and investment. In property management, various institutional forms for performing the management function can be used. The institutional forms of property management include the: a) direct system, wherein management functions are performed personally by the property owner or persons employed by the owner, organised into a specialised organisational unit, b) indirect system, wherein all the management functions are performed by a spin-off company, c) commission system, wherein management functions are performed by a professional manager, acting as a natural or legal person, appointed by the property owner. In this article, the author describes the various organisational forms of property management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bończak-Kucharczyk E., Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
 2. Downs J.C., Principles of Real Estate Management, IREM, Chicago 1980.
 3. Gawron H „ Zarządzanie nieruchomościami poprodukcyjnymi - zasady ich marketingu i negocjacji z klientami, „Świat Nieruchomości" 2004, nr 46.
 4. Kulesza H., Zarządzanie nieruchomościami w myśl nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, „Nieruchomości C.H. Beck" 2004, nr 10.
 5. Nalepka A., Organizacja zarządzania nieruchomościami w systemie zleceniowym, „Nieruchomości C.H. Beck" 2004, nr 7.
 6. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 7. Prywatyzacja usług komunalnych w Polsce, red. T. Aziewicz, Wyd. IBnGR, Lublin-Gdaúsk 1994.
 8. Sikora D.A., Zmiany w zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, „Współczesne Zarządzanie" 2004, nr 4.
 9. Teczke J., Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, Wyd. Oddziału PAN w Krakowie, Kraków 1996.
 10. Wawak T., Wajda K., Rola organów samorządu terytorialnego w sprawowaniu nadzoru wlaścicielskiego [w:] Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002.
 11. Akty prawne
 12. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, z późn. zm., Dz.U. z 1995 r., nr 54, poz.288.
 13. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 (t.j.).
 14. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. z 2001 r., nr 4, poz.27.
 15. Ustawa z dnia 22 września 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2004 r., nr 141, poz. 1492.
 16. Uchwała nr CXVIII/1088/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Krakowa.
 17. Uchwaía nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa.
 18. Uchwała nr 1085/97 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 2 października 1997 г., Statut Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu