BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowski Mikołaj
Tytuł
Zagadnienia wartości dóbr środowiskowych
Źródło
Ekonomista, 2006, nr 2, s. 237-246, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Teoria wartości, Wartości niematerialne
Environmental protection, Value theory, Intangible asset
Abstrakt
Autor uzasadnia wartość dóbr środowiskowych na gruncie teorii maksymalizacji oczekiwanej użyteczności. Przedstawia wartość ekonomiczną dóbr, koncepcje i pomiar wartości pozaużytkowej, źródła wartości istnienia. Nowatorskim podejściem do zagadnienia nośników wartości wewnętrznej, będącym głównym postulatem tej pracy i pomysłem autora jest przypisanie wartości wewnętrznej do abstrakcyjnych pojęć, nie zaś do fizycznych obiektów je reprezentujących. Taka interpretacja nie postuluje zastąpienia świata realnego światem wirtualnym, ale wprowadzenie wartości pojęcia jako składowej wartości dobra, otrzymywanej w badaniach metodami deklarowanych preferencji. Z tej nowej perspektywy autor przeprowadza dyskusję nad opublikowanymi wynikami badań wyceny dóbr środowiskowych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Attfield R., A Theory of Value and Obligation, Crom Helm, New York 1987.
 2. Attfield R., The Ethics of Environmental Concern, The University of Georgia Press, Athens, Ga. 1991.
 3. Bishop R.C., Heberlein T.A., Contingent Valuation Methods and Ecosystem Damages from Acid Rain, Staff Paper 217, Department of Agricultural Economics, University of Wisconsin, Madison 1984.
 4. Boyce R.R., Brown T.C., McClelland G.H., Peterson G.L., Schulze W.D., An Experimental Examination of Intrinsic Values as a Source for the WTA-WTP Disparity, "The American Economic Review" 1992, vol. 82, nr 5.
 5. Bradley B., The Value of Endangered Species, "Journal of Value Inquiry" 2001, vol. 35, nr 1.
 6. Elliot R., Intrinsic Value, Environmental Obligation and Naturalness, Monist 75, 1992.
 7. Freeman A.M., The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Methods, Resources for the Future, Washington, DC 1993.
 8. Greenley D.A., Walsh R.G., Young R.A., Option Value: Empirical Evidence from Case Study of Recreation and Water Quality, "Quarterly Journal of Economics" 1981, nr 96.
 9. Gunn A, Why Should We Care About Rare Species!, "Environmental Ethics" 1980, nr 2.
 10. Krutilla, J.V., Conservation Reconsidered, "American Economic Review" 1967, nr 57 (4).
 11. Leibniz G.W., The Monadology and Other Philosophical Writings, Oxford University Press, London 1898.
 12. Mitchell, R.C. Carson, R.T., Using Surveys to Value Public Goods: the Contingent Valuation Method, Resources for the Future, Washington, DC 1991.
 13. Moore G.E., Principia Ethica, Cambridge University Press, Cambridge 1903.
 14. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2003, http://encyklopedia.pwn.pl/23765_l.html.
 15. Randall A., Stoll J.R., Existence Value in a Total Valuation Framework, w: Managing Air Quality and Scenic Resources at National Parks and Wilderness Areas, eds. R.D. Rowe, L.G. Chestnut, We-stview Press, Boulder, CO 1983.
 16. Rescher N., Unpopular Essays of Technological Progress, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1980.
 17. Roiston H., Duties to and Values in the Natural World, Temple University Press, Philadelphia 1988.
 18. Russow L.M., Why Do Species Matter?, "Environmental Ethics" 1981, nr 3.
 19. Samuelson W., Zeckhauser R.J., Status quo Bias in Decision Making, "Journal of Risk and Uncertainty" 1988, nr 1.
 20. Silberman J., Gerlowski D.A, Williams N.A., Estimating Existence Value for Users and Nonusers of New Jersey Beaches, "Land Economics. Madison" 1992, vol. 68, nr 2.
 21. Stevens T.H., Echeverria J., Glass R.J., Hager T., More T.A, Measuring the Existence Value of Wildlife: What Do CVM Estimates Really Show!, "Land Economics" 1991, vol. 67, nr 4.
 22. Weisbrod, B., Collective-Consumption Services of Individual-Consumption Goods, "Quarterly Journal of Economics" 1964, nr 78 (3).
 23. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu