BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uhruska Małgorzata
Tytuł
Zarządzanie powierzchnią jako obszar zarządzania komercyjną nieruchomością biurową
Area Management as a Sphere of Commercial Office Space Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 703, s. 167-177, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie nieruchomościami, Nieruchomości
Real estate management, Real estate
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono istotę, rodzaje i cechy obiektów biurowych o charakterze komercyjnym. Głównym zadaniem pracy jest analiza zarządzania nieruchomością biurową w zakresie trzech nachodzących i wzajemnie uzupełniających się obszarów: zarządzania techniką, zarządzania powierzchnią i zarządzania finansowego.

The essence of managing commercial office space is meeting the owner's strategic objectives, which usually entails generating regular income from property and maintaining or increasing the property's market value. Therefore, the main task of the property manager is to co-ordinate operations in three fundamental property management areas, namely: technology management, area management and financial management. In this article, the author identifies the essence, types and attributes of commercial office facilities. She presents the specific attributes of managing such property with particular emphasis on the most extensive sphere - area management - which enables the effective use of a building in its spatial, financial and functional aspects. Within this sphere, three fundamental areas of managerial activities can be listed: area management, provision of main services and renta! management. Moreover, this sphere contains certain technical and financial aspects, thus merging the two remaining spheres, i.e., technology management and financial management. Only comprehensive management of the technical, .spatial and financial spheres ensures the maximum level of floor space rental, and consequently, higher rental income and higher market value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery rozwoju rynku nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 2. Chełstowski D., Budynki XXI wieku, www.teleinfo.com.pl/ti/1998/32/f07.html
 3. Jesion J.M., Pytkowska U., Facility Management, "Nieruchomości C.H. Beck" 2003, nr 2.
 4. Kusztal K., Nalepka A., Rola i zakres negocjacji w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 614, Kraków 2003.
 5. Remisiewicz M., Estetyka za biurkiem, "Businessman Magazine" 2004, nr 163.
 6. Rynek nieruchomości w Polsce, Knight Frank, Warszawa 2004.
 7. Śliwiński A., Zrządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy í praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawncza "Placet", Warszawa 2000.
 8. Tertelis M., Finansowe aspekty wynajmu lokali użytkowych, cz. I, "Nieruchomości C.H. Beck" 2003, nr 5.
 9. Tertelis M., Zarządzanie i wynajem nieruchomości biurowej, "Nieruchomości C.H. Beck" 2004, nr 6.
 10. Zarządzanie nieruchomościami, red. E. Kucharska-Stasiak, Instytut Nieruchomości Valor, Łódź 2000.
 11. Polska Norma PN-70/B-02365, Powierzchnia budynków, Podział, określenia i zasady obmiaru, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu