BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Małgorzata
Tytuł
Proces rewitalizacji a rewaluacja dzielnic miejskich - zarys problemu
The Revitalisation Process and Revaluation of Urban Districts - Problem Outline
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 703, s. 179-193, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wartość nieruchomości, Miasto, Nieruchomości
Real estate's value, City, Real estate
Uwagi
summ.
Abstrakt
"Celem artykułu jest pokazanie mechanizmów oddziaływania rewitalizacji poprzez przemiany wartości nieruchomości na obszarach objętych procesami rewitalizacji na procesy społeczne w dzielnicach miast objętych rewitalizacją" W pracy skoncentrowano się na trzech zagadnieniach: definicji "rewitalizacji" i pojęć jej pokrewnych, zwróceniu uwagi na czynniki oddziałujące na wartość nieruchomości, omówieniu współzależności między odnową, wartością nieruchomości i strukturą społeczną przedmiotowego obszaru.

The purpose of this article is to present the relationships between the processes of technical and economic renewal of central city districts, their impact on the value and attractiveness of property stock, and the social impacts of the district revaluation process. The author beings with a summary of the most common terms referring to the renewal of urban districts, i.e., revitalisation, regeneration, rehabilitation and renewal of cities. Executing revitalisation programmes raises the quality of space and the residential environment in districts, which translates into growth in property values. The author recalls the concept of property value and the factors that shape value as well as the manner in which revitalisation affects property value. The gentrification process, or district revaluation, results from the impact of revitalisation on the value of space in urban districts. The author mentions the two most important hypotheses on the reasons for revaluation: Smith's rent-gap theory and Hamnett's value-gap theory. An examination of the revaluation issue shows that this process takes place when renewal of a district occurs as a process independent of the residents' will, oriented towards the realisation of developers' profits and the rapid and intensive improvement of the district's quality, which results in the greater spatial-social segregation of the city residents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. ßeauregard R.A., The Chaos and the Complexity of Gentrification [w:] Genirification of the City, Smith and Williams (ed.), Boston 1986.
 2. Clark E., Rent Gaps and Value Gaps, Complementary or Contradicotry? [w:] Urban Housing for the Better-Off, Gentrification in Europe, ed. J. van Weesep, S. Musterd, S. Net werken, 1991.
 3. Dangschat J.S., Gentrification, Der Wandel Innenstadtnaher Wohnviertel [w:] Soziologische Stadtforschung, herausgegeben von Juergen Friedrichs, Westdeutscher Verlag, Opladen 1988.
 4. Friedrichs J.. Gentrification, Forschungsstand und methodologische Probleme [w:] Gentrification. Theorie und Forschungsergebnisse, J. Friedrichs, R. Kecskes (Hrsg.), Leske + Budrich, Opladen 1996.
 5. Gentrification. Die Aufwertung innenstadtnaher Wohnviertel, red. J. Blasius. J.S. Dangschat, Campus Verlag Frankfurt-New York 1990.
 6. Gibson M.S., Langstaff M.J., An Introduction to Urban Renewal, Hutchinson, London-Melbourne-Sydney-Auckland-Johannesburg 1982.
 7. Hamnett Ch., The Blind Men and the Elephant, The Explanation of Gentrification [w:] Urban Housing for the Better-Off, Gentrification in Europe, ed. J. van Weesep, S. Musterd, S. Netwerken, 1991.
 8. Inwestowanie w nieruchomości, red. E. Kucharska-Stasiak, Instytut Nieruchomości Valor, Łódź.
 9. Kucharska-Stasiak E., Wartość rynkowa nieruchomości, Twigger, Warszawa 2000.
 10. Ley D., Alternative Explanations for Inner-City Gentrification, A Canadian Assessment, Annals of the Association of the American Geographers 1986, 74.
 11. Pietraszewski W., Wartość przestrzeni w planowaniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
 12. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Praca zbiorowa GTZ Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit, Insytutu fuer Wohene und Umwelt Darmstadt przy współpracy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju miast. Warszawa 2003.
 13. Poradnik mieszkaniowy. t.1, Strategia mieszkaniowa i programy rewitalizacji, red. J. Fiszer, Konsultingowe Biuro Usług Habitat, Halcrow Fox, Warszawa 2000.
 14. Roberts P., The Evolution, Definition and Purpose of Urban Regeneration [w:] Urban Regeneration. A handbook, ed. P. Roberts, H. Sykes, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi 2000.
 15. Skalski K.M., O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich Kraków, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1996.
 16. Skalski K.. Rewitalizacja starych dzielnic miejskich [w:] Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa Miast, JGPiK Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
 17. Smith N., Gentrification, the Frontier, and the Restructuring of Urban Space [w:] Gentrification of the City, N. Smith, P. Williams, Alien and Unwin, London, 1986.
 18. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Standard III. 1 „Wartość rynkowa jako podstawa wyceny", PFSRM, Warszawa, lipiec 2000 r.
 19. Weiner A.M., Hoyt H., Principles of Real Estate, Roland Press, Washington 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu