BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołka Marian
Tytuł
Nierówności i niedostatki społeczeństwa informacyjnego
Inequalities and shortcomings of the Information Society
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 3, s. 17-30
Słowa kluczowe
Informacja, Informatyzacja, Internet, Społeczeństwo informacyjne
Information, Informatization, Internet, Information society
Abstrakt
Obraz przyszłości społeczeństwa informacyjnego przedstawiany jest niejednokrotnie w sposób niezwykle optymistyczny, jak gdyby informarmatyzacja miałaby okazać się panaceum na wszelkie socjologiczne problemy. Autor podejmuje próbę oceny perspektyw stojących przed zinformatyzowanym społeczeństwem w sposób bardziej krytyczny, zaznaczając negatywne skutki internetyzacji i informatyzacji - między innymi powstanie nowych podziałów pomiędzy ludźmi oraz zalew informacją bezwartościową i powstanie wywołanych przez nią niedostatków komunikacyjnych.

Despite many opinions to the contrary, the Information Society is not at all the embodiment of Utopian pictures of equality, welfare and perfect communication. What it does, rather, is to create new, or maintain the already existing, social and economic inequalities across continents, states, regions, as well as those between: urban and rural communities, the educated and the less (the un-) educated, the rich and the poor, the young and the elderly, and so on. This problem is of material significance because the elements of an information society, and the Internet in particular, could play an important role in the (positive) development of societies in places where they appear. Besides those social and economic inequalities, the information society shows certain shortcomings as regards social communication - above all a weakness to downgrade real social contacts in relation to virtual communication and virtual societies. All this is, however, ambivalent because communication in an information society creates new and hitherto unknown social effects.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. „Forum" 1995, nr 36
 2. „Forum" 1996, nr 26
 3. „Forum" 1997, nr 1.
 4. „Forum" 1998, nr 4.
 5. „Forum" 2005, nr 51/52
 6. „Gazeta Wyborcza" z 21 października 2005 r.
 7. „Gazeta Wyborcza" z 25 grudnia 2005 r.
 8. „Rzeczpospolita" z 24 października 1996 r.
 9. „Rzeczpospolita" z 9-10 sierpnia 1997 r.
 10. „Wprost" z 25 stycznia 1998 r.
 11. Batorski D., Internet a nierówności społeczne, „Studia Socjologiczne" 2005, nr 2
 12. Bendyk E., Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004
 13. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przeł. T. Hornowski, Poznań 2003
 14. Charyton A., Wpływ Internetu na funkcjonowanie nastolatków, w: Internet 2000. Prawo - ekonomia - kultura, red. R. Skubisz, Lublin 2000
 15. Czajkowska A., Internetoholizm, w: Humanista w cyberprzestrzeni, red. W. Godzić przy współpracy A. Bednarza, Kraków 1999
 16. Czym jest społeczeństwo informacyjne?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005
 17. Dyson E., Wersja 2.0. Przepis na życie w epoce cyfrowej, przeł. G. Grygiel, Warszawa 1999
 18. Fiut I.S., Komunikacja sieciowa źródłem interakcji społecznych, w: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, t. 2.
 19. Gadziński M., WWWojna światowa, „Gazeta Wyborcza" z 6-7 sierpnia 2005 r.
 20. Grallet G., Wielki kryzys online?, „Forum" 2005, nr 51/52
 21. Jeran A., Mit Internetu jako miejsca poszukiwania informacji, w: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, t. 1
 22. Kluszczyński R.W., Komunikowanie w sztuce interaktywnej, w: Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemienia-Ojak, Białystok 1997
 23. Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001
 24. Lekka-Kowalik A., Prawo do prywatności a globalna infrastruktura informatyczna, w: Internet 2000. Prawo - ekonomia - kultura, red. R. Skubisz, Lublin 2000
 25. Lem S., Bomba megabitowa, Kraków 1999
 26. Lessing L., Wolna kultura, przekład zbiorowy, Warszawa 2005
 27. Levy P., Drugi potop, przeł. J. Budzik, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002
 28. Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, przeł. M. Łakomy, Warszawa 1997
 29. Pietrowicz A., Nowa stratyfikacja społeczna?, w: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, t. 2, red. L. H. Haber. Kraków 2004
 30. Polowczyk ż., Bariery komunikacji przez Internet, w: Bariery w komunikowaniu, red. M. Gołka, Poznań 2000
 31. Porębski L., Społeczeństwo informacyjne jako realizacja idei zrównoważonego rozwoju, w: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, t. 2, red. L. H. Habera, Kraków 2004
 32. Szpunar M., Cyfrowy podział - nowa forma stratyfikacji społecznych, w: Era społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania, szanse, zagrożenia, Materiały konferencyjne, red. J. Kleban, W. Wieczerzycki, Poznań 2005
 33. Teszner Ł., Kto mieszka w cyberprzestrzeni? O społeczeństwach internetowych, w: Humanista w cyberprzestrzeni, red. W. Godzić przy współpracy A. Bednarza, Kraków 1999
 34. Thompson J.B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, przeł. I. Mielnik, Wrocław 2001
 35. Toffler A. i H., Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku, przeł. B. i L. Budreccy, Warszawa 1997
 36. Wallace P., Psychologia Internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań 2001
 37. Zawojski P., Monitory między nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni, w: Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. A. Gwoźdź i P. Zamojski, Kraków 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu