BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczny Tadeusz
Tytuł
Reguły ochrony konkurencji w sektorze mediów audiowizualnych we Wspólnocie Europejskiej
The application of competition rules to the audiovisual media sector in the European Community
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 3, s. 59-78
Słowa kluczowe
Ochrona konkurencji, Media, Konkurencja, Unie gospodarcze,
Competition protection, Media, Competition, Economic unions,
Abstrakt
Artykuł traktuje o przepisach dotyczących ochrony konkurencji, które zostały wprowadzone w sektorze komunikacji audiowizualnej celem przeciwdziałania nieformalnym układom szkodzącym konkurencji. Autor omawia reguły ochrony wolnej konkurencji w kontekście specyfiki usług audiowizualnych, zakazy chroniące przed ograniczeniem konkurencji oraz nadużywaniem pozycji dominującej oraz problem koncentracji przedsiębiorstw. Artykuł zamyka podsumowanie i wnioski dla polskiego sektora telewizyjnego.

The article characterizes the new competition protection rules, which have been recently applied to the overall audiovisual sector, and focuses on actions against horizontal collusion in the sports rights. Also analyzed are the most recent Community efforts to ensure the open character of online markets endangered by vertical agreements covering intellectual property rights and the ever-growing impact of merger control on the shape and function of the sector, and in particular the implications of such concentration on the media plurality. The article concludes that the Polish Competition Authority will also have to consider similar problems to those dealt with in the Community and especially the need to keep the access to premium content and proprietary infrastructure open.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. „EC Focus" 2005, nr 168
 2. „Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich" opublikowane w: Przedsiębiorstwa publiczne II. Seria: Prawo Przedsiębiorstw Publicznych, Warszawa 1998
 3. „Press Release" IP/03/655.
 4. Banasiński C., Rittler R., Kolasiński M., Prawo radiofonii i telewizji w Polsce w świetle standardów europejskich, Warszawa 2001
 5. Barendt E., Hitchens L., Media Law. Cases and Materials, Harlow 2000
 6. Calleja R., Convergence: Gone Digital, Going Interactive - Markets and Regulation in Audiovisual Sector, „Entertainment Law Review" 1999, nr 10(3)
 7. Commission Recommendation on management of online rights in music works, Brussels, 12 października 2005 r.; http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/management/management_en.htm
 8. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The Future of European Regulatory Audiovisual Policy, Brussels, 15 grudnia 2003 r., COM(2003)784
 9. Competition in the media sector - how long can the future be delayed?, PCMLP 2005
 10. Competition Rules and the Media: Are they determinant or complementary? European Union Media Law and Practice. Radio and Television Supreme Council and Association of Television Broadcasters, Istanbul, 1 April 2005
 11. Craufurd Smith R., Broadcasting Law and Fundamental Rights, Oxford 1997
 12. EC Competition and Telecommunications Law, red. Ch. Koenig, A. Bartosch, J.D. Braun, International Competition Law Series, Kluwer International, The Hague-London-New York 2002
 13. Faull J., Nikpay A., The EC Law of Competition, Oxford University Press, Oxford 1999
 14. Fleming H., Exclusive Rights to Broadcast Sporting Events in Europe, „European Competition Law Review" 1999, 20(3)
 15. Focus Group 1: Regulation of Audiovisual Content, September 2004 (www.europa.eu.int)
 16. Frabboni M.M., Online Music Licencing: The Calm After the Storm, „Entertainment Law Review" 2006, nr 17(2)
 17. Geradin D., Access to content by New Media platforms: a review of the competition law problems, „European Law Review" 2005, nr 30(1)
 18. Grey D., Collectivity v. Exclusivity: Conflict in the Broadcasting Arena, „Entertainment Law Review" 2004, nr 15(1), s. 7-11; D. Harbord, S. Szymański, Football trials, „European Competition Law Review" 2004, nr 25(2)
 19. Henry D., Joint selling of football media rights - hale we reached a level playing field, „EU Focus" 2004
 20. Impact of European Competition Policy on Media, IESE Business School of Communication of the University of Navarra, Centre for Media Studies, 15 February 2005
 21. Konkurencja a regulacja w dziedzinie środków masowego przekazu, red. S. Piątek, Seria: „Konkurencja a regulacja w wybranych dziedzinach", Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995
 22. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw, II
 23. Kotsirea T., Why the European Broadcasting Quota should be abolished, „European Law Review" 2003 nr 28(2)
 24. McAuley D., Exclusivity for all and collectivity for none: referring broadcasting rights between the Premier League, European Commission and BSkyB, „European Competition Law Review" 2004, nr 25(6)
 25. Mik C., Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 1999
 26. Nikolinakos N.Th., Mergers and Strategic Alliances in the Emerging Multimedia Sektor: The EU Competition Policy, „European Competition Law Review" 2004, nr 25(10)
 27. Oldale A., Contestability: the Competition Commission Decision on North Sea Helicopter Services, „European Competition Law Review" 2000
 28. PHARE SIERRA, Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich. Prawo konkurencji. Kontrola łączenia przedsiębiorstw, II, Warszawa 1998
 29. Piątek S., Dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego w zakresie usług audiowizualnych, w: Wybrane problemy i obszary dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, red. P. Saganek, T. Skoczny, Centrum Europejskie UW, Warszawa 1999
 30. Press Release IP/05/343 z 21 marca 2005 r.
 31. Protocol on the system of public broadcasting in the Member States, 1997
 32. Reguły pomocy publicznej w mediach audiowizualnych w świetle prawa wspólnotowego, „Przegląd Prawa Europejskiego" 2006, nr 2.
 33. Sage E.D. w: Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej. Orzecznictwo, t. 2. Orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji z lat 1990 - 2004, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005
 34. Sage E.D., Usługi audiowizualne, w: Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, wyd. 2, Warszawa 2005
 35. Seminar Series „What's Wrong with Competition Policy In the media Sector?" Program in Comparative Media Law and Policy, Oxford University Centre for Socio-Legal Studies, 19 January 2005
 36. Smith J., Television Guides: The European Court Doesn't Know 'Theree's So Much In It', „European Competition Law Review" 1992
 37. Smith R.C., Rethinking European Union competence in the field of media ownership: the internal market, fundamental rights and European citizenship, „European Law Review" 2004, nr 29(10)
 38. Snell J., De Agostini and the Regulation of Television Broadcasting, „European Business Law Review" 1997, nr 10
 39. Subiotto R., Graf Th., Analysis of Principles Applicable to the Review of Exclusive Broadcasting Licences Under EC Competition Law, „World Competition" 2003, nr 26(4)
 40. Switchover or Catch-up? Applying the modernized EC Competition Regime in the New Media Sectors, The Law Society's European Group, Brussels, 5 April 2005
 41. The digital age European Audiovisual Policy. Report from the high level group on audiovisual policy, 1998
 42. Trafkowski A., Medienkartellrecht. Die Sicherung des Wettbewerbs auf den Märkten der elektronischen Medien, C.H.Beck, München 2002
 43. Wachmeister A.M., Broadcasting and sports events and competition law, „EC Competition Policy Newsletter" 1998, nr 2
 44. Weatherill S., „Fair Play Please!": Recent Developments in the Application of EC Law to Sport, „Common Market Law Review" 2003
 45. www.europa.eu.int/comm/competition/speeches
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu