BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabińska Joanna
Tytuł
Polityka fiskalna a stabilność euro
Źródło
Bank i Kredyt, 2000, nr 5, s. 4-12
Słowa kluczowe
Euro, Dług publiczny, Budżet UE, Deficyt budżetowy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Polityka fiskalna
Euro, Public debt, EU budget, Budget deficit, Economic and Monetary Union (EMU), Fiscal policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zadłużenie publiczne powoduje wzrost kosztów obsługi długu co ogranicza pole manewru polityki finansowej i uniemożliwia jej elastyczną reakcję na asymetryczne szoki oraz powoduje inne negatywne skutki. Dlatego też w Unii wprowadzono centralnie kontrolowane wskaźniki ograniczające deficyty budżetowe oraz zadłużenie, do określonych wielkości w relacji do PKB. Europejski Bank Centralny nie posiada zezwolenia na kredytowanie deficytów budżetowych. Zagwarantowano też jego autonomię, ma to wyeliminować rozkręcenie inflacji w wyniku zadłużenia państwowego. Na skutek podjętych wysiłków konsolidacyjnych w latach 1993-1997 kraje UE osiągnęły sukcesy w obniżaniu swoich deficytów publicznych. Poddano analizie programy stabilizacyjne na lata 1999-2002 w poszczególnych krajach. Były one oceniane przez Komisję Europejską, ECOFIN i EBC.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu