BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Ewa, Żuk Waldemar
Tytuł
Badania transportu pary wodnej w skórach i tworzywach skóropodobnych
Steam Transport in Leathers and Leather-Like Materials
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 718, s. 99-109, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo przemysłowe, Wyroby włókiennicze, Materiały obuwiowe, Towaroznawstwo, Metody pomiarowe, Metodologia badań, Oprogramowanie komputerowe, Wyroby skórzane
Industrial commodities, Textile products, Footwear materials, Commodity science, Measuring methods, Research methodology, Computer software, Leather goods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęta w pracy tematyka badawcza dotyczy zjawisk fizykochemicznych kluczowych dla zrozumienia funkcji ochronnych odzieży i obuwia. Tematyka ta obejmuje procesy termodyfuzji, sorpcji i kondensacji pary wodnej.

In the paper the results of measurements of moisture transport in materials employed in footwear, using the simulator Hy-tester, are presented. The measurements were made under non-isothermal conditions, similar to those which appeared while using shoes. Parameters used in standardized tests for permeability and steam sorption are discussed. For testing the materials a new index, connected with the exceeding of the dew-point, is proposed. The index informs about the microclimate which is formed in layers near the skin due to the interaction of parameters characterizing the material hygienic properties (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ASTM E96-00e1. Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials.
 2. Doroszewicz S., Metoda dielektryczna badania kinetyki przenikania pary wodnej przez folie opakowaniowe, Monografie i Opracowania, nr 399, SGH, Warszawa 1995.
 3. ISO 17699:2003. Footwear. Test methods for uppers and lining. Water vapour permeability and absorption.
 4. Marcinkowska E., Wskaźniki określające właściwości higieniczne materiałów w badaniach symulacyjnych [w:] Towaroznawstwo wobec integracji Z Unią Europejską, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 5. Marcinkowska E. i in., Badania transportu wilgoci w materiałach odzieżowych i obuwniczych Z wykorzystaniem nowych metod i przyrządów pomiarowych, Projekt KBN 7T08E0l909, Instytut Włókienniczy Filia PL w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1997.
 6. Marcinkowska E. i in., Symulacja fizyczna w badaniach procesów wymiany masy w tekstyliach i materiałach skóropodobnych, Projekt KBN 7T08E06716. ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002.
 7. Marcinkowska E., Żuk W., "Hy-Tester". An Instrument for Testing Comfort Properties of Leather and Leather like Materials, "The Journal of the American Leather Chemists Association" 2000, vol. 95, nr 9.
 8. Marcinkowska E., Żuk W., Komputerowy system do badania właściwości higienicznych materiałów stosowanych w odzieży i w obuwiu, Towaroznawcze Problemy Jakości, Polish Journal of Commodity Science, Politechnika Radomska, Radom 2004, nr 1.
 9. Marcinkowska E., Żuk w., Opis patentowy, 181266, PL. Zgłosz. P. 318224 z 29.01.1997. Opubl. 26.06.2001. WUP 06/01. Urządzenie do badania właściwości higienicznych materiałów kapilarno-porowatych, stosowanych zwłaszcza do wyrobu odzieży i obuwia, AE w Krakowie, Kraków, Pl.
 10. Marcinkowska E., Żuk w., Zgłoszenie patentowe P 358438 z 24.01.2003. Sposób pomiaru przepuszczalności i sorpcji pary wodnej materiałów kapilarno-porowatych, zwłaszcza tekstylnych, AE w Krakowie, Kraków.
 11. PN-EN 31092:1998/Ap1:2004. Tekstylia. Wyznaczanie właściwości fizjologicznych. Pomiar oporu cieplnego i oporu pary wodnej w warunkach stanu ustalonego (metoda pocącej się zaizolowanej cieplnie płyty).
 12. PN-EN 12086:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości przy przenikaniu pary wodnej.
 13. PN-76/C-01350. Procesy podstawowe inżynierii chemicznej. Przenoszenie masy. Nazwy i określenia.
 14. PN-71/P-0461l. Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie przepuszczalności pary wodnej.
 15. PN-91/P-22126. Skóry wyprawione. Wyznaczanie przepuszczalności pary wodnej w warunkach nieizotermicznych.
 16. PN-EN 13515:2004. Obuwie. Metody badania wierzchów i podszewek. Przepuszczalność i absorpcja pary wodnej.
 17. PN-EN ISO 14268:2003. (U) Skóra wyprawiona. Badania fizyczne i mechaniczne . Wyznaczanie przepuszczalności pary wodnej (DIN 53333, IUP 15 Herfeld-method).
 18. PN-EN 344:1996. Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego i zawodowego do użytku w pracy.
 19. Werkstoffkartei, 10 001:1979 Bekleidungshygiene. Werkstoffe. Wrämeleitfähigkeit.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu