BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybek Piotr
Tytuł
Materiały termoizolacyjne w aspekcie jakości energetycznej budynków
Heat-Insulating Materials in the Aspect of the Energetic Quality of Buildings
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 718, s. 111-125, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo, Towaroznawstwo, Materiały budowlane, Ciepłownictwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Inżynieria materiałowa, Jakość produktów budowlanych, Materiałoznawstwo
Construction, Commodity science, Building materials, Heating, Industrial commodities, Materials engineering, Quality of construction products, Materials science
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono tematykę termoizolacji jako jeden ze sposobów poprawy jakości energetycznej budynku oraz zgodnie z Dyrektywą 2002/91/EEC z dnia 16 września 2002 r. zaprezentowano definicję jakości energetycznej.

The paper presents the definition of the energetic quality of buildings as well as the methods for determining it resulting from the Directive 2002/91/EEC of December 16,2002 aimed at improving the energetic effectiveness of buildings in the European Community. The main areas and causes of heat losses in buildings are mentioned. Because of the fact that the greatest heat losses in a building can be eliminated by protecting from the cold its outer fabric (walls, roof, floors founded on the ground or a ceiling over an unheated cellar), heat-insulation as a method for improving the energetic quality of buildings is discussed. As the knowledge of physicochemical properties of heat-insulating materials is a basis for their selection, from among those admitted to use, the technologies using heat-insulating materials, employed most often in Poland, are discussed and compared (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Buszko A., Wełna mineralna - nowa norma, "Izolacje" 2003, nr 9.
 2. Dreger M., Wełna ... do izolowania, www.muratordom.pl. 10.04.2005.
 3. Dyrektywa 2002/91/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków.
 4. Gadomska M., Płyty, maty, granulaty, www.muratordom.pl. 10.04.2005.
 5. Grabarkiewicz Z., Oszczędzanie energii - fanaberia czy konieczność, "Dziennik Budowy", Serwis Informacyjny, www.dziennik.dziennikbudowy.pl.11.03.2004.
 6. Mazurek M., Materiał do izolacji cieplnej ścian zewnętrznych - płyty fasadowe z wełny mineralnej, "Dziennik Budowy", Serwis Informacyjny, www.dziennik.dziennikbudowy.pl, 14.12.2002.
 7. Nowa jakość energetyczna, "Izolacje" 2004, nr 11-12.
 8. PN-B-20l30. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).
 9. PN-B-23116:1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.
 10. PN-EN 13162:2002. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 11. PN-EN 13163:2004. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 12. PN-EN ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 13. Podgórna Z., Technologie docieplania budynków mieszkalnych i ich ekonomika [w:] Zarządzanie i marketing w budownictwie, materiały z konferencji naukowej, Politechnika Krakowska, Kraków 1996.
 14. Pyszkowska M., Ocieplać wełną czy styropianem? www.muratordom.pl. 10.04.2005.
 15. Romanowska M., Jak i czym ocieplać?, "Ładny Dom" 2000, nr 3.
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690.
 17. Rutka J., Klasyfikacja wyrobów styropianowych stosowanych w budownictwie, "Dziennik Budowy", Serwis Informacyjny, www.dziennik.dziennikbudowy.pl. 06.01.2003.
 18. Rutkowski J., Nowe oznaczenia i wymagania dotyczące styropianu, "Materiały Budowlane" 2005, nr 1.
 19. Wełna mineralna, "Izolacje" 2003, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu