BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polkowska Małgorzata
Tytuł
Perspektywy globalizacji komunikacji powietrznej
Perspectives of the globalisation of airline industry
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 3, s. 117-136
Słowa kluczowe
Globalizacja, Transport, Transport pasażerski, Transport lotniczy
Globalization, Transport, Passenger transport, Air transport
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są perspektywy globalizacji komunikacji powietrznej i związane z nimi problemy przynależności państwowej statków powietrznych oraz własności i efektywności kontroli przewoźników lotniczych. Zmiany w przepisach obowiązujących ten sektor są omawiane chronologicznie, począwszy od podpisania Konwencji paryskiej w 1919 r. aż do Konwencji ICAO z 2003 r., a także geograficznie - na zasadzie porównanie rozwiązań przyjętych w różnych częściach świata.

The current trends in the economy today, including those in the airline industry, indicate internationalization of markets which effects a number of very important fields. Trans-border capital flows have coincided with an increasing number of multinational airline companies which are now forming venture capital and introduce mixed managements consisting of nationals of different countries. Currently there are many companies which do not draw any clear line dividing their liability. The airline industry is also following these trends and will be soon losing its national character. The forecast of the changes is slow liberalisation of the air transport in Europe and the opening competition among the air carriers in other regions of the world, such as Australia or New Zealand. For the air carriers, one way of globalization and ensuring a competitive edge in the competition in the new global reality are the strategic alliances. After 11 September 2001 airline fleet have become to cost more and air carriers have become deficient. Consequently, new capital for modernisation must be found. However, there are cases where local investors do not want to guarantee a capital flow. Even in the countries in which the government owns the air carriers, the costs are sometimes too high to bear. Successful privatisation of national airlines must be preceded by cre-at inn of conditions which investors will find attractive enough to invest. Every restriction for the new investors, also as regards their nationality, reduces the possibility of attracting capital both from those investors and also from local financial markets. These markets at the same time cannot provide a sufficient amount of the capital which is necessary for proper completion of large multinational projects. It seems, however, that the objections against the liberalization concerning the foreign investments expressed by governments will soon, even if slowly, disappear.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abeyratne R.I.R., Aviation Trends in the New Millennium, Aldershot 1988
 2. AT Conf./5-WP/105, Draft Report on Agenda Items 2 and 2.1 Documentation
 3. AT Conf./5-WP/26.
 4. AT Conf./5-WP/34.
 5. AT Conf./5-WP/39.
 6. AT Conf./5-WP/65.
 7. AT Conf./5-WP/71.
 8. AT Conf./5-WP/78.
 9. AT Conf./5-WP/84.
 10. AT Conf./5-WP/99.
 11. ATP Conf./5-WP/7 (Konferencja w Montrealu, 24-29 marca 2003 r.)
 12. Garette B., Dussauge P., Strategia aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996
 13. Cheng B., The Law of International Air Transport, The London Institute of World Affairs, London 1962
 14. Dempsey P.S., Carving the World into Fiefdoms: The Anticompetitive Future of International Aviation (referat wygłoszony w czasie konferencji ICAO, wrzesień 2004 r.).
 15. Doganis R., Flying off Course the Economics of International Airlines, Routledge, London 2002
 16. Doganis R., The Airline Business in the 21 Century, Routledge, London-New York 2001
 17. Haanappel P.C., The Transformation of Sovereignty in the Air, „Air and Space Law", t. XX, 1195, nr 9.
 18. Humpreys B., Liberalized Airline Ownership and Control (Virgin Atlantic) ,ICAO 22/23, (Working Papers, Konferencja w Montrealu, marzec 2003 r.).
 19. International Civil Aviation Organization. Documentation for the session of the Assembly in 2004, Annual Report of Council 2002, Doc. 9814
 20. Kołodziej M. (Polkowska), Pierwsza światowa konwencja lotnicza i działalność jej stałego organu Międzynarodowej Komisji Żeglugi Powietrznej (CINA) 1919-1940, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodo-wska", Lublin, Polonia, vol. IX, 2002
 21. Lelieur I., Law and Policy of Substantial Ownership and Effective Control of Airlines. Prospec ge, Ashgate, Hants 2003
 22. Marciszewska M., Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, SGH, Warszawa, 2001
 23. Myszona K., Status prawny przewoźnika lotniczego w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, Liber, Warszawa 2000
 24. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa, 1998
 25. Polkowska M., Międzynarodowe konwencje i umowy lotnicze oraz ich stosowanie - zarys problematyki, AON, Warszawa 2004
 26. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997
 27. Rothay K.O., Air Carriers of Developing Countries Must Have Safeguards in a liberalized environment, „ICAO Journal" 2002
 28. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980
 29. Szymajda I., Konkurencja w transporcie lotniczym. Prawo europejskie i problemy dostosowania prawa polskiego, Liber, Warszawa 2002
 30. Szymajda I., Polkowska M., Ograniczenia inwestycji podmiotów zagranicznych we własność przewoźników lotniczych w systemie światowym i unijnym, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2004
 31. Szymajda I., System chicagowski - zarys wykładu, AON, (maszynopis), Warszawa 2003
 32. Szymański W., Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Diffin, Warszawa, 2001
 33. van Fenema H.P., National Ownership and Control Provisions Remain Major Obstacles to Airline Mer-"ICAO Journal" 2002, nr 7
 34. van Fenema H.P., op. cit. Por. stanowisko Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce - ICC) w sprawie polityki dotyczącej inwestycji podmiotów zagranicznych w przewoźników lotniczych, przygotowane przez Komisję ds. Transportu Lotniczego, Doc. No 310/422 Rev. 2
 35. Wassenbergh H., Principles and Practices in Air Transport Regulation, Pa-993 Zbiór dokumentów na światową konferencję transportu lotniczego, zorganizowaną przez ICAO w 1994 r. w Montrealu
 36. Żylicz M., Międzynarodowy obrót lotniczy. Zagadnienia ekonomiczno-prawne, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1972
 37. Żylicz M., Położenie prawne statku powietrznego w żegludze międzynarodowej, (maszynopis), Warszawa 1963
 38. Żylicz M., Prawo międzynarodowego transportu lotniczego, UW, Warszawa 1995
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu