BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Leszek, Dziawgo Danuta
Tytuł
Integracja czy dominacja? : Refleksje na temat zarządzania procesem integracji polskiego rynku finansowego z międzynarodowym rynkiem finansowym
Źródło
Bank i Kredyt, 2000, nr 1-2, s. 37-48
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Kapitał zagraniczny, Inwestycje zagraniczne, Rynki finansowe, Integracja finansowa, Globalizacja gospodarki, Sektor bankowy, Fundusze inwestycyjne, Fundusze emerytalne, Bony komercyjne, Obligacje, Ubezpieczenia, Ryzyko inwestycyjne
Economic and political integration of Europe, Foreign capital, Foreign investment, Financial markets, Financial integration, Economic globalization, Banking sector, Investment funds, Pension funds, Commercial bonds, Bonds, Insurances, Investment risk
Abstrakt
W związku z procesem integracji polskiego rynku finansowego zwrócono uwagę na wielkość kapitału zagranicznego w Polsce i jego zaangażowanie w wybranych segmentach. W sektorze bankowym mówi się o 60 procentowym udziale kapitału zagranicznego. Taka silna pozycja ułatwi ekspansję tego kapitału na nowe, rozwijające się obecnie segmenty rynku finansowego. Dominującą rolę kapitał zagraniczny odgrywa w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (tabela zestawiająca dane). Istotne są też udziały tych towarzystw w rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Towarzystwa funduszy emerytalnych są w 70 procentach pod kontrolą kapitału zagranicznego (tabela zestawiająca dane stan na 1999 r.). Dominującą pozycję zajmują banki zagraniczne oraz banki pozostające pod wpływem kapitału zagranicznego na polskim rynku bonów komercyjnych (tabela 3). Podobnie wygląda sytuacja na rynku obligacji krajowych i euroemisji. Także rynek ubezpieczeniowy jest zdominowany przez kapitał zagraniczny. W dziale ubezpieczeń na życie dotyczy to 72 procent udziału, w dziale pozostałych 45 procent. Bardzo ciekawym rozwijającym się rynkiem jest credit-rating. Jest on z oczywistych powodów opanowany przez agencje zagraniczne. We wnioskach podkreślono, iż w Polsce na rynku finansowym wyraźnie nastąpiła integracja przez dominację.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu