BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtyna Andrzej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Koszty dezinflacji (cz. 2)
Źródło
Bank i Kredyt, 2000, nr 1-2, s. 4-17
Słowa kluczowe
Inflacja, Dezinflacja, Wzrost gospodarczy, Krzywa Phillipsa
Inflation, Disinflation, Economic growth, Phillips curve
Abstrakt
Autor zaprezentował stan opracowań dotyczących kosztów dezinflacji. Między innymi nawiązujących do wyników opracowanych przez Balla, które odpowiadały na pytanie w jakim stopniu nachylenie krzywej Phillipsa zależy od zmienności łącznego popytu, a w jakim - od poziomu inflacji. Dowodziły one także, iż wymienność (między produkcją a inflacją) zależy od poziomu inflacji. Z kolei wnioski z analizy Yatesa i Chaplle'a wskazują na fakt, że przy niższym poziomie inflacji wyeliminowanie jej wahań będzie prowadzić do wyższych kosztów (większe wahania tempa wzrostu gospodarczego). Rozważania na temat tempa dezinflacji i jej kosztów podjął też Ireland, wnioski wskazują na korzystniejszą stopniową dezinflację przy niskim poziomie inflacji, a szybszą przy wyższym. Druga grupa przytoczonych opracowań dotyczyła szacowania współczynnika wyrzeczenia. Ball formułuje wnioski, iż współczynnik wyrzeczenia jest odwrotnie proporcjonalny od tempa dezinflacji oraz, że jest niższy w krajach o bardziej elastycznych kontraktach płacowych, przy czym ważny jest okres, na jaki są zawierane. Autor podaje wnioski komentatorów tego opracowania. Dalej omawia problem nieliniowości krzywej Phillipsa i powiązanej z tym kwestii asymetrycznych skutków polityki pieniężnej. Przytacza wnioski z interesującej symulacji Laxtona, polegającej na porównaniu liniowego i nieliniowego wariantu równania dostosowań cenowych. Wskazują one na nieliniową formę tych zależności co znalazło potwierdzenie w analizie Beana. Dalej podaje schematy teoretycznych wariantów nieliniowej krzywej Phillipsa i empirycznych kształtów nieliniowej krzywej Phillipsa. Na zakończenie wskazuje na problem niezależności banku centralnego i wpływu tego rozwiązania na obniżenie kosztów dezinflacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu