BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broński Krzysztof (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenia polskie doby transformacji (po 1989 r.)
The Role of Cultural Heritage in Local Development. Polish Experience in the Transition Period (after 1989)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 706, s. 7-26, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Dziedzictwo kulturowe
Local development, Cultural heritage
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy dziedzictwo kulturowe jest szansą, czy też barierą rozwoju lokalnego? W pracy przedstawiono istotę i definicje dziedzictwa kulturowego oraz omówiono możliwości i ograniczenia jego wykorzystania w rozwoju lokalnym.

This article constitutes an attempt to define the role of cultural heritage in local development with particular consideration to the Polish experience in the transition period (after 1989). The political and economic transformations of the 1990s resulted in the introduction of market economy mechanisms as well as a revival of local government structures. The genuine territorial manager faces the problem of designing a new model for managing development at the local level in a situation in which many traditional development factors have lost their significance and it has become necessary to seek new potential. The article points to the potential possibilities for using cultural heritage resources in local development, whilst taking into account existing barriers and limitations resulting from the nature of the resources themselves. Heritage becomes an opportunity for local development if it is skilfully incorporated into business activities. It thus becomes a product that may be used in tourism or for promoting a region and developing its image. The author also points to the significance of heritage in integrating local communities and building local identities. This, in turn, underlies the grass-roots social mobilisation reflected in numerous business initiatives. The process of incorporating heritage into business activities must take into account its specific features, including its inherent limitations, as well current legal, institutional and social barriers. Nevertheless, heritage is an opportunity for local development. Furthermore, positive feedback occurs between development and heritage, generating multiplier effects on both sides of this relationship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashworth G.J., Paradygmaty i paradoksy planowania przeszłości [w:] Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa, pod red. J. Purchli, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002.
 2. Ashworth G. J., Planowanie dziedzictwa [w:] Miasto historyczne —potencjał dziedzictwa, pod red. K. Brońskiego, J. Purchli, Z. Zuziaka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997.
 3. Bero J., Właściwe drogi propagandy naszych miast, „Samorząd Miejski" 1934, nr 24.
 4. Brabander de G., Rola turystyki w rozwoju miast flamandzkich [w:] Dziedzictwo a turystyka, Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 17-20 września 1998, pod red. J. Purchli, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1999.
 5. Broński K., Orientacja marketingowa w zarządzaniu miastem historycznym [w:] Miasto historyczne - potencjał dziedzictwa, pod red. K. Brońskiego, J. Purchli, Z. Zuziaka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997.
 6. Broński K., Turystyka w miastach historycznych. Szansę i zagrożenia -przesłanie dla Krakowa [w:] Miasto historyczne - potencjał dziedzictwa, pod red. K. Brońskiego, J. Purchli, Z. Zuziaka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997.
 7. Desimpelaere W., Współczesne oddziaływanie turystyki na historyczne centrum Brugii [w:] Dziedzictwo a turystyka, Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 17-20 września 1998, pod red. J. Purchli, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1999.
 8. Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 1994.
 9. Juchnowicz S., Kraków, Nowa Huta, dziedzictwo niechciane, co dalej? [w:] Dziedzictwo a rozwój. Doświadczenie Krakowa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2000.
 10. Klasik A., Lokalny rozwój gospodarczy i jego badanie [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1996, nr 734.
 11. Kobyliński Z., Zarządzanie dziedzictwem kulturowym a koncepcje ekorozwoju [w:] Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, pod red. K. Gutowskiej, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000.
 12. Kozicki W., W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, Lwów 1913.
 13. Majchrowski J., Działania samorządu na rzecz dziedzictwa [w:] Dziedzictwo - Polska - Europa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2003.
 14. Miasto historyczne - potencjał dziedzictwa, pod red. K. Brońskiego, J. Purchli, Z. Zuziaka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997.
 15. Murzyn M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 587.
 16. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
 17. Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 18. Piccinato G., Wszystkie miasta są historyczne (ale niektóre bardziej) [w:] Miasto historyczne - potencjał dziedzictwa, pod red. K. Brońskiego, J. Purchli, Z. Zuziaka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997.
 19. Potoczek A., Dziedzictwo historyczno-kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Instytucje kulturalne i stowarzyszenia regionalne w nowych warunkach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Materiały z konferencji przedkongresowej, Włocławek, 19-20 października 2000, pod red. S. Kunikowskicgo, Włocławek 2000.
 20. Purchla J., Dziedzictwo a rozwój [w:] Dziedzictwo a rozwój. Doświadczenie Krakowa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2000.
 21. Purchla J., Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Znak, Kraków 1992.
 22. Radłowska J., Dzień w peerelu, „Gazeta Wyborcza" 2001, nr 132.
 23. Sadecki J., Socland w Nowej Hucie, „Rzeczpospolita" 10.08.2001, nr 159.
 24. Sepioł J., Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju regionalnym [w:] Dziedzictwo a rozwój. Doświadczenie Krakowa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2000.
 25. Soldani A., Jankowski D., Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2004.
 26. Steinecke A., Turystyka w miastach historycznych: szansa i ryzyko. Spojrzenie niemieckie [w:] Dziedzictwo a turystyka, Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 17-20 września 1998, pod red. J. Purchli. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1999.
 27. Szmygin B., Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000.
 28. Tomaszewski A., Dziedzictwo i zarządzanie [w:] Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, pod red. K. Gutowskiej, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000.
 29. Witkowska-Maksimczuk B., Dziedzictwo kulturowe - rozważania aksjologiczne [w:] Zabytki i społeczeństwo. Czynnik społeczny w ochronie zabytków w warunkach reformy, pod red. K. Gutowskiej i Z. Kobylińskiego, Warszawa 1999.
 30. Wojtasiewìcz L., Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcia metodologiczne, Biuletyn KPZK PAN, 1997, z. 117.
 31. Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadku, pod red. R. Brola, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu