BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietraś Marek
Tytuł
Ukraina i NATO w środowisku bezpieczeństwa
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2006, nr 4, s. 43-61
Słowa kluczowe
Polityka bezpieczeństwa, Polityka międzynarodowa, Władza wykonawcza
Security policy, International politics, Executive authority
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Autor pisze, że stosunki Ukraina-NATO są dynamicznym procesem realizowanym w warunkach tworzenia się ładu międzynarodowego w Europie po zakończeniu „zimnej wojny". Co więcej, są one częścią transformacji tego ładu i zmian, jakie dokonują się na obszarze byłego ZSRR. Jest to również proces, na który rzutuje cień Rosji, oddziałując na wyobraźnię, decyzje i działania decydentów nie tylko Ukrainy, ale również państw członkowskich Sojuszu. To właśnie zdaniem autora było niewątpliwą przyczyną zarówno polityki wielowektorowości realizowanej w ciągu wielu lat przez Ukrainę, jak i dużej ostrożności w prowadzeniu przez NATO dialogu politycznego z tym państwem. „Pomarańczowa rewolucja" stworzyła przesłanki otwarcia nowego etapu w stosunkach między obu podmiotami. Ukraina jest teraz bliżej Sojuszu. Czy zakończy się to członkostwem? Autor przypomina, że historia nakazuje ostrożną ocenę. Gra toczy się jednak o wielką stawkę, uzyskanie przez Ukrainę członkostwa w NATO oznaczałoby bowiem koniec uprawianej przez nią polityki wielowektorowości, a w konsekwencji — w dającej się przewidzieć perspektywie czasu - korzystną dla Sojuszu i trwałą zmianę geopolitycznego układu sił w Europie Wschodniej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Action Plan, http://www.bbn.gov.pl?strona=pl.nato_praga_ap_pl.
 2. Alliance Reiterates Support for Ukraine,http://www.nato.int/docu/update/2006/04-april/e0428a.htm.
 3. B. Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era, Brighton 1991, s. 176.
 4. A. Czarnecki, I. Topolski (red.), Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2006, s. 173 i nast.
 5. J. Darski, Ukraina bliżej NATO i dalej od demokracji, http://republika.pl/darski 1/kraje/ukraina/ ukranOO.htm.
 6. Ł. Donaj, Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy 1991-2004, Łódź 2005, s. 194.
 7. Enhancing NATO-Ukraine Cooperation. Short-term Actions, http://www.nato.int/docu/pr/2005/
 8. Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and Russian Federation, http://www.nato.int/docu/basictxt/fndact-a.htm.
 9. G. Górny, Rozdarta Ukraina, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/Psukraina_rozdarta.html.
 10. http://www.bbn.gov.pl/?strona=pl_nato_stanbul_ukraina.
 11. http://www.polska.com.ua/pol/ambasada/prasaukr/1292.
 12. http://www.nato.int/docu/basictxt/b510619a.htm.
 13. http://www.zbiordokumentow.p1/1997/3/9.html.
 14. S. Huntington. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1998, s. 230.
 15. Koncepcja strategiczna Sojuszu, uzgodniona przez szefów państw i rządów uczestniczących w spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej (Rzym, 7-8 listopada 1991 r.), NATO. Vademecum, Warszawa 1995.
 16. R. Kupiecki, NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000, s. 68.
 17. M. Nizioł, Kulturowe dylematy międzynarodowej roli Rosji, Lublin 2004.
 18. M. Pietraś, Stosunki Federacji Rosyjskiej z Sojuszem Północnoatlantyckim, [w:] "Zbiór Dokumentów" 1997, nr 3.
 19. Ukraina bliżej NATO, http://forum.wprost.pl/ar/7O456119.
 20. P. Wołowski, Ukraina w rodzinie euroatlantyckiej, Ośrodek Studiów Wschodnich, http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2005/02/050224a.htm.
 21. B. Zapała, Polityczne i wojskowe kontakty Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim, [w:] M. Zamarlik (red.), Ukraina między Rosją a Zachodem, Kraków 2001, s. 89 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu