BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lutkowski Karol
Tytuł
Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej
Problem of the International Disequilibria in Balances of Payments
Źródło
Ekonomista, 2006, nr 4, s. 425-473, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Bilans płatniczy, Handel międzynarodowy, Obroty handlu zagranicznego, Deficyt w handlu zagranicznym, Globalizacja rynków finansowych, Nierównowaga płatnicza
Balance of payments, International trade, Foreign trade turnover, Foreign trade deficit, Globalization of financial market, Payment imbalances
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest istniejąca i zwiększająca się nierównowaga płatnicza, objawiająca się szczególnie wyraźnie w głębokim deficycie bilansu obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych oraz w wysokich nadwyżkach szeregu innych krajów. Problem jest skomplikowany, bo nieustannie narastający dług zagraniczny Ameryki nasuwa pytanie o granice możliwości jego narastania i ewentualne tego następstwa dla samych Stanów Zjednoczonych jak i dla reszty świata. Możliwość nagłego załamania się dolara stwarza groźbę ostrej zwyżki stóp procentowych, załamania notowań giełdowych i światowej recesji. W zakresie środków zaradczych, koniecznych dla zapobieżenia możliwemu globalnemu kryzysowi autor opowiada się za podejściem wielotorowym i międzynarodowo koordynowanym. Istotną częścią takiego podejścia byłaby nie tylko rewizja niektórych kierunków polityki gospodarczej wiodących krajów, ale także reforma zasad działania międzynarodowych instytucji finansowych, a zwłaszcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

The existing and increasing imbalances in international payments are particularly well visible in the current account deficit of the US and the surpluses of a number of other countries. It is a complex problem as the constantly growing foreign debt of the US puts forward a question concerning the limits to its growth as well as its potential implications for the American economy and the rest of the world. A possibility of a sudden fall down of the dollar threatens interest rates, stock exchanges and opens a way toward world wide recession. The author dwells on remedial measures that might stave off a potential global crisis, advocating a multi-pronged strategy - internationally coordinated effort. An important role would be played by modifications of economic policies pursued by the leading countries and the reform of international financial institutions, especially of the International Monetary Fund. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergsten C., Williamson J., Dollar Adjustment: How Far? Against What?, Institute for International Economics, Washington 2004.
 2. Bernanke B., The Global Saving Glut and the US Current Account Deficit, The Federal Reserve Bank, St. Louis, Missouri 2005.
 3. Bernanke B., The Global Savings Glut and the US Current Account Deficit, The Federal Reserve Board, marzec 2005.
 4. Buski J., Międzynarodowy System Walutowy, PWE, Warszawa 2006.
 5. Cooper R., America's Current Account Deficit is Not Only Sustainable, it is Perfectly Logical Given the World's Hunger for Investment Returns and Dollar Reserves, "Financial Times", listopad 2004.
 6. Cooper R.N., Living with Global Imbalances - A Contrarian View, Policy Brief, Institute for International Economics, Washington 2005.
 7. Guillermo C, Reinhart C., Fear of Floating, "Quarterly Journal of Economics" 2002, nr 117.
 8. Dooley M.D., Folkerts-Landau D., Garber P., An Essay on the Revised Bretton Woods System, "NBER Working Paper" 2003, nr 9971.
 9. Dooley M.D., Folkerts-Landau D., Garber P., Direct Investment, Rising Real Wages and the Absorption of Excess Labor in the Periphery, "NBER Working Paper" 2004, nr 10626.
 10. Dooley M.D., Folkerts-Landau D., Garber P., The Revised Bretton Woods System - the Effects of Periphery Intervention and Reserve Management on Interest Rates and Exchange Rates in Center Countries, "NBER Working Paper" 2004, nr 10332.
 11. Dooley M.D., Folkerts-Landau D., Garber P., The US Current Account Deficit and Economic Development, "NBER Working Paper" 2004, nr 10727.
 12. Eichengreen B., Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods, "NBER Working Paper" 2004, nr 10497.
 13. Feund C., Current Account Adjustment in Industrialized Countries, International Finance Discussion Papers, Federal Reserve Board, Washington 2000.
 14. Goldstein M., Adjusting China's Exchange Rate Policies, Institute for International Economics, Washington 2004.
 15. Gourinchas P.O., Rey H., International Financial Adjustment, Princeton University, Princeton 2004.
 16. Greenspan A., Remarks at the 21st Annual Monetary Conference, Cato Institute, Washington 2003.
 17. Hausmann R., Eichengreen B., Currency Mismatches, Debt Intolerance and Original Sin, "NBER Working Paper" 2003, nr 10036.
 18. Hausmann R., Stuerzenegger F., Dark Matter Makes US Deficit Disappear, "Financial Time", grudzień 2005.
 19. Malecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 20. Mann C., Is the US Trade Deficit Sustainable?, Institute for International Economics, Washington 1999.
 21. Mann C., The US Current Account, New Economy Services and Implications for Sustaina-bility, Institute for International Economics, Washington 2003.
 22. McKinnon R., The World Dollar Standard and Globalization, New Rules for the Game, Stanford University, 2003.
 23. Obstfeld M., Rogoff K., The Unsustainable US Current Account Position Revisited, "NBER Working Paper" 2004, nr 10869.
 24. Rajan R.G., Financial System Reform and Global Current Account Imbalances, IMF, 2006.
 25. Rato de R., How the IMF can Help Promote a Collaborative Solution to Global Imbalances, IMF, Washington 2006.
 26. Roach S., Twin Deficits at the Flashpoint?, Morgan Stanley Dean Witter Global Economic Forum, 2004.
 27. Roach S., The Funding of America, Morgan Stanley Dean Witter Global Economic Forum, 2004.
 28. Roubini R., Setser B., The US as a Net Debtor: the Sustainability of the US External Imbalances, New York University, New York 2004.
 29. Roubini R., Setser B., Will the Bretton Woods 2 Regime Unravel Soon? The Risk of a Hard Landing in 2005-2006, New York University, New York 2005.
 30. Sapir A., Is the Euro Ready for a Global Role?, "Europe's World", wiosna 2006.
 31. Slawiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 32. Summers L., Reflections on Global Account Imbalances and Emerging Markets Reserve Accumulation, L.K. Jha Memorial Lecture, marzec 2006.
 33. Summers L.H., The United States and the Global Adjustment Process, Institute for International Economics, Washington 2004.
 34. Summers L.H., The US Current Account Deficit and the Global Economy, Per Jacobsson Lecture, 2004.
 35. Wajszczuk J., Międzynarodowe środowisko finansowe, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2005.
 36. Wolf M., America is Now on a Comfortable Path to Ruin, "Financial Times", sierpień 2004.
 37. Wolf M., Should We Still Worry about Imbalances?, "Financial Times", marzec 2006.
 38. Wolf M., Why the US Current Account Deficit is a Cause for Concern, "Financial Times", sierpień 2004.
 39. World Economic Outlook, International Monetary Fund, Washington 2006.
 40. Xie A., China: Searching for a Soft Landing, Morgan Stanley Dean Witter Global Economic Forum, luty 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu