BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żyżyński Jerzy
Tytuł
System finansowy a gospodarka realna: między służebnością a wyobcowaniem
Financial System and the Real Economy: Between Its Ancillary Functions and Alienation
Źródło
Ekonomista, 2006, nr 4, s. 527-549, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Oszczędności, Gospodarka, Historia myśli ekonomicznej, System finansowy, Polityka pieniężna
Savings, Economy, History of economic thought, Financial system, Monetary policy
Abstrakt
Autor analizuje relacje między sektorem finansowym a gospodarka realną. Relacja ta jest decydującym czynnikiem, który określa związek miedzy oszczędnościami a inwestycjami tworzącymi nowy majątek i miejsca pracy. Autor pokazuje, jak w wyniku rozszczepienia strumienia oszczędności na część inwestowaną na rynku pierwotnym (primary market), część lokowaną na rynkach wtórnych (secondary markets) i część inwestowaną w wykup prywatyzowanych przedsiębiorstw, prowadzi do swego rodzaju marnotrawstwa oszczędności z punktu widzenia rozwoju gospodarki realnej i rozdęcia baniek spekulacyjnych. Korzystając z książki J. Toporowskiego Theories of Financial Distrubance (Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2005) autor artykułu dokonuje przeglądu rozwoju myśli ekonomicznej pod kątem badania relacji między sektorem finansowym a gospodarką realną od klasyków do dorobku ekonomistów końca XX wieku. W zakończeniu omawia terię inflacji rynku kapitałowego J. Toporowskiego.

The relation between the financial sector and the real economy constitutes the decisive factor that governs the way savings and investments create new physical assets and work opportunities. It is shown how the split of savings flow into primary market investments, allocations into secondary markets and to purchases of privatized companies leads to sui generis waste of savings. The author, further developing the thoughts contained in the book by J. Toporowski (Theories of Financial Disturbance) that had recently been published by Edward Elgar, reviews, in direct reference to mutual interrelationships between the financial sector and the real economy, the progress made by economic theory since the classics until the recent works by economists of the end of the 20th century. The discussion of the Toporowski's theory of capital market inflation ends the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drozdowski M., Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939, PWN, Warszawa 1963.
 2. Fisher I., The Depression: Its Causes and Cures, vr. Abstracts of Papers presented at the Research Coherence on Economics and Statistics Held by the Cowles Commissioan for Re-asearch in Economics at Colorado College, red. Ch.H. Sisam, July 6 to August 1936, Colorado Springs, CO: Colorado College Publication, General Series, nr 208.
 3. Kalecki M., Próba teorii koniunktury, Warszawa 1933.
 4. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, WN PWN, Warszawa 1985.
 5. Knakiewicz Z., Deflacja polska 1930-1935, PWE, Warszawa 1967.
 6. Krugman P., Wracają problemy kryzysu gospodarczego, WN PWN, Warszawa 2001.
 7. Luksemburg R., Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu, Warszawa 1963.
 8. Mantegna R.N., Stanley H.E., Ekonofizyka, wprowadzenie, WN PWN, Warszawa 2001.
 9. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa 1957.
 10. Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, WN PWN, Warszawa 1995.
 11. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954.
 12. Spencer M.H., Contemporary Macroeconomics, Worth Publishers. Inc., New York 1977.
 13. Toporowski J., The End of Finance: The Theory Capital Market Inflation, Financial Derivatives and Pension Fund Capitalism, Routledge, London 2000.
 14. Toporowski J., Theories of Financial Disturbance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, Mass. 2005.
 15. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1971.
 16. Veblen T., The Theory of Business Enterprise, New York 1958.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu